top of page

Hints  (BEKIJK DEZE PAGINA OP EEN PC/LAPTOP ipv MOBIEL!) 

Spel 1: Rood licht, groen licht

Fase 1 - Startposities

Hint 1:

Luister naar de audio en let op het rechte spoor bij de verre muur.

 

Hint 2:

Vergelijk elk vierkant van de track (van rechts naar links) met wat de stem in de audio zegt.

 

Hint 3:

De stem somt de vierkanten van de track op. De fouten zijn de sleutel. Zij leiden je naar de juiste startplekken.

 

Hint 4:

De stem zegt het woord "zwaard", maar het vierkant is rood... dus... rood zwaard is de positie voor speler nummer 005.

 

Hint 5:

005 - Rood Zwaard / Red Sword

079 - Donkerblauwe vraag / Dark blue question mark

150 - Roze ster / Pink star

210 - Groene schedel / Green skull

279 - Roze schedel / Pink skull

349 - Bruine paraplu / Brown umbrella

1.png
antwoord.png
Fase 2 - De race
6.png

Hint 1:

Lees de beschrijving van het spel aandachtig en maak de bewegingen van de spelers na.

 

Hint 2:

De spelers rennen recht naar de tegenoverliggende muur. Je kunt de snelheid meten aan de hand van de verticale lijnen die door de Arena lopen.

 

Hint 3:

Wanneer speler 150 het zeshoekige veld bereikt, stopt iedereen. Speler 079 en 279 wisten vanaf hun startpositie naar de vierde lijn te reizen, terwijl de rest alleen naar de tweede reisde.

 

Hint 4:

Toen het groene licht weer werd aangekondigd, wisselden de twee spelers die zich het dichtst bij de deuren bevonden van plaats, en daarna de twee die toevallig bij dezelfde lijn stopten. De drie aan de andere lijn bleven waar ze waren.

 

Hint 5:

Je kunt zien waar nummer 349 was overleden. Zijn lichaam is er nog steeds.

 

Hint 6:

Het volgende groene licht waren de spelers op hun plaats bevroren, geschokt, in paniek. Degene die het dichtst bij de deur was, kreeg ruzie met degene in de middelste positie en ze wisselden van plaats.

 

 

 

Hint 7:

Het laatste stuk van de Arena is gewoon een rechte run. Telkens wanneer de rennende speler een lichaam op het veld kruist, is dat een veelbetekenend gezicht dat de speler daar stierf.

 

Antwoord :

201, 279

3.png
4.png

Spel 2: Schattenjacht

Fase 1 - De kaart

Hint 1:

Let op de positie van de letters en de cijfers op de kaart.

 

Hint 2:

Je kunt zien dat de posities van letters en cijfers correleren.

 

Hint 3:

Waar de S aan de linkerkant van de kaart staat, is nummer 1 aan de rechterkant.

 

Hint 4:

 

Hint 5:

JS is de eerste letter. Nu, zet de rest op volgorde.

 

Hint 6:

De tweede is Q

 

 

 

Hint 7:

De derde is U…

Antwoord :

SQUIDGAME

4.png
6.png
Fase 2 - De achthoeken

Hint 1:

De achthoeken kunnen op verschillende manieren in hun sleuven bij de deuren worden geplaatst ... je hoeft alleen maar op te letten.

 

Hint 2:

Vind de verborgen symbolen van de achthoeken elders in het spel.

 

Hint 3:

Onderzoek de Arena om 2 van de symbolen te vinden.

 

Hint 4:

Hint 5:

 

Hint 6:

Op de website zijn nog twee symbolen te vinden.

Hint 7:

Oriënteer nu de achthoeken zoals aangegeven door de symbolen die je hebt gevonden.

Antwoord :

4.png
5.png
solution.png
Fase 3 - De schattenjacht
8.png
2.png
5.png
9.png

Hint 1:

De lijn vanaf de deur leidt naar een van de lijnen op de achthoek, die leidt naar een pad getekend in het zand van de Arena.

 

Hint 2:

Elk pad bestaat uit 6 stukken met een duidelijke richting.

 

Hint 3:

Onderzoek de Arena om 2 van de symbolen te vinden.

 

Hint 4:

Het pad links leidt naar de deur met de afbeelding van een boom.

Hint 5:

Kijk naar het eerste pad. Het leidt naar links, omlaag, links, omhoog, links, omhoog.

 

 

 

Hint 6:

Je kunt het vertalen naar

Hint 7:

Raadpleeg de afbeelding op de website om te zien naar welke letter elk van de paden leidt.

Hint 8:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hint 9:

Kijk nu naar de draden die van de deuren naar de letters op de muur gaan. Vervang de letters in SQUIDGAME door de letters die je hebt gevonden.

Antwoord :

SOUNDWAVE

Spel 3: The Hex

Fase 1 - Startposities

Hint 1:

Bestudeer de foto's. Ze wijzen naar specifieke delen van de arena. Volg gewoon de herkenbare kenmerken.

 

Hint 2:

Op elk van die plekken op de foto's staat een pijl die naar een geometrisch symbool wijst.

 

Hint 3:

Er is een kopie van elk van die symbolen in het spel.

 

Hint 4:

Het pad links leidt naar de deur met de afbeelding van een boom.

Hint 5:

Het ene symbool leidt naar het andere, dus het enige wat je hoeft te doen is het pad te volgen tot je bij een symbool komt uit het veld met zeshoeken. Op die manier kun je voor alle spelers startposities vinden.

2.png
5.png
solution.png
Fase 2 - De beweging

Hint 1:

Bestudeer het filmpje. Kijk hoe de spelmeester de speler beweegt en zoek uit waarom.

Hint 2:

Het is speler 062. Kijk naar wat er getekend is op elk van de zeshoeken waarop hij stapt en hoe het zijn volgende zet aangeeft.

Hint 3:

Het aantal keren dat de lijnen elkaar kruisen op de zeshoek, geeft aan hoeveel stappen je moet zetten.

 

Hint 4:

De stip geeft de richting aan.

Hint 5:

Deze zeshoek vertelt je dat je 4 velden naar beneden en naar rechts moet verplaatsen, wat precies is wat de gamemaster in de video doet.

Hint 6:

Verplaats alle spelers 4 keer, totdat ze bij een plek komen waar geen indicatie is waar ze heen moeten.

 

Hint 7:

Schakel nu de spelers uit die op de website staan ​​aangegeven.

Antwoord :

147, 258

Spel 4: Vierkanten

Fase 1 - Startposities

Hint 1:

De Front Man toont je de posities van alle spelers. Kijk naar zijn handen.

Hint 2:

Hij laat je de coördinaten zien.

Hint 3:

Let op de cijfers op de muur.

 

Hint 4:

Antwoord :

4.png
solution.png
Fase 2 - De beweging

Hint 1:

In de tweede video zie je het SQUID-personeel dat de bewegingen van de spelers aankondigt.

Speler 299 zet als eerste, aangezien hij in de volgorde van zetten als eerste staat (van boven naar beneden, van links naar rechts).

Hint 2:

6 spelers doen elk 1 zet en het SQUID-personeel maakt de resultaten van die 6 zetten bekend.

Hint 3:

Let op wat er rond elk van de bewakers in de Arena is getekend.

 

Hint 4:

Elke keer dat een speler een zet doet, laat de bewaker zien op welk symbool die speler terecht is gekomen.

Hint 5:

Als je weet op welke tegel de speler terecht is gekomen, kijk je naar het symbool op de helm van de bewaker en vind je de betekenis van zijn gebaar. Het kruis markeert de dood van een speler.

Hint 6:

 

Antwoord :

121, 374

6.png
bottom of page