Spel 1: Rood licht, groen licht

Fase 1 - Startposities

Hint 1


Bestudeer het filmpje. Kijk hoe de spelmeester de speler beweegt en zoek uit waarom. Examine the video. Look at how the game master moves the player and figure out why.
Hint 2


Het is speler 062. Kijk naar wat er getekend is op elk van de zeshoeken waarop hij stapt en hoe het zijn volgende zet aangeeft. It's player 062. Look at what's drawn on each of the hexagons he steps on and how it informs his next move.
Hint 3


Het aantal keren dat de lijnen elkaar kruisen op de zeshoek, geeft aan hoeveel stappen je moet zetten. The number of times the lines cross each other on the hexagon tells you how many steps you must take.
Hint 4


De stip geeft de richting aan. The dot indicates the direction.
Hint 5


Deze zeshoek vertelt je dat je 4 velden naar beneden en naar rechts moet verplaatsen, wat precies is wat de gamemaster in de video doet. This hexagon tells you to move 4 spaces down and to the right, which is exactly what the game master is doing in the video.
Hint 6


Verplaats alle spelers 4 keer, totdat ze bij een plek komen waar geen indicatie is waar ze heen moeten. Move all the players 4 times, until they come to a spot that has no indications of where to go next.
Hint 7


Schakel nu de spelers uit die op de website staan ​​aangegeven. Now eliminate the players indicated on the website.
Solution


147, 258

Fase 2 - De race

Hint 1


Bestudeer het filmpje. Kijk hoe de spelmeester de speler beweegt en zoek uit waarom. Examine the video. Look at how the game master moves the player and figure out why.
Hint 2


Het is speler 062. Kijk naar wat er getekend is op elk van de zeshoeken waarop hij stapt en hoe het zijn volgende zet aangeeft. It's player 062. Look at what's drawn on each of the hexagons he steps on and how it informs his next move.
Hint 3


Het aantal keren dat de lijnen elkaar kruisen op de zeshoek, geeft aan hoeveel stappen je moet zetten. The number of times the lines cross each other on the hexagon tells you how many steps you must take.
Hint 4


De stip geeft de richting aan. The dot indicates the direction.
Hint 5


Deze zeshoek vertelt je dat je 4 velden naar beneden en naar rechts moet verplaatsen, wat precies is wat de gamemaster in de video doet. This hexagon tells you to move 4 spaces down and to the right, which is exactly what the game master is doing in the video.
Hint 6


Verplaats alle spelers 4 keer, totdat ze bij een plek komen waar geen indicatie is waar ze heen moeten. Move all the players 4 times, until they come to a spot that has no indications of where to go next.
Hint 7


Schakel nu de spelers uit die op de website staan ​​aangegeven. Now eliminate the players indicated on the website.
Solution


147, 258

Spel 2: Schattenjacht

Fase 1 - De kaart

Hint 1


In de tweede video zie je het SQUID-personeel dat de bewegingen van de spelers aankondigt. Speler 299 zet als eerste, aangezien hij in de volgorde van zetten als eerste staat (van boven naar beneden, van links naar rechts). The second video shows you the SQUID personnel announcing the moves the players make. Player 299 moves first, as he is in the first in the order of moves (from top to bottom, from left to right).
Hint 2


6 spelers doen elk 1 zet en het SQUID-personeel maakt de resultaten van die 6 zetten bekend. 6 players each make 1 move and the SQUID personnel announces the results of those 6 moves.
Hint 3


Let op wat er rond elk van de bewakers in de Arena is getekend. Pay attention to what's drawn around each of the guards in the Arena.
HInt 4


Elke keer dat een speler een zet doet, laat de bewaker zien op welk symbool die speler terecht is gekomen. Each time a player makes a move, the guard shows on which symbol that player ended up on.
Hint 5


Als je weet op welke tegel de speler terecht is gekomen, kijk je naar het symbool op de helm van de bewaker en vind je de betekenis van zijn gebaar. Het kruis markeert de dood van een speler. Knowing what tile the player ended up on, look at the symbol on the guard's helmet and find the meaning of his gesture. The cross marks the death of a player.
Hint 6

Solution


121, 374

Fase 2 - De achthoeken

Hint 1


De achthoeken kunnen op verschillende manieren in hun sleuven bij de deuren worden geplaatst ... je hoeft alleen maar op te letten. The octagons can be placed in their slots by the doors in several ways… you just need to pay attention.
Hint 2


Vind de verborgen symbolen van de achthoeken elders in het spel. Find the hidden symbols from the octagons elsewhere in the game.
Hint 3


Onderzoek de Arena om 2 van de symbolen te vinden. Examine the Arena to find 2 of the symbols.
Hint 4

Hint 5

Hint 6


Op de website zijn nog twee symbolen te vinden. Two more symbols can be found on the website.
Hint 7


Oriënteer nu de achthoeken zoals aangegeven door de symbolen die je hebt gevonden. Now, orient the octagons as shown by the symbols you've found.
Solution


Fase 3 - De schattenjacht

Hint 1


De lijn vanaf de deur leidt naar een van de lijnen op de achthoek, die leidt naar een pad getekend in het zand van de Arena. The line from the door leads to one of the lines on the octagon, which leads to a path drawn in the sand of the Arena.
Hint 2


Elk pad bestaat uit 6 stukken met een duidelijke richting. Each path consists of 6 pieces with a clear direction.
Hint 3


Het pad omhoog leidt naar de muur met de afbeelding van een huis. The path up leads towards the wall with the picture of a house.
Hint 4


Het pad links leidt naar de deur met de afbeelding van een boom. The path left leads towards the door with the picture of a tree.
Hint 5


Kijk naar het eerste pad. Het leidt naar links, omlaag, links, omhoog, links, omhoog. Look at the first path. It leads left, down, left, up, left, up.
Hint 6


Je kunt het vertalen naar , , , , , . You can translate it to , , , , , .
Hint 7


Raadpleeg de afbeelding op de website om te zien naar welke letter elk van de paden leidt. Consult the picture on the website to find out which letter each of the paths leads to.
Hint 8

Hint 9


Kijk nu naar de draden die van de deuren naar de letters op de muur gaan. Vervang de letters in SQUIDGAME door de letters die je hebt gevonden. Now look at the wires going from the doors to the letters on the wall. Replace the letters in SQUIDGAME with the letters you've found.
Solution


SOUNDWAVE

Spel 3: The Hex

Fase 1 - Startposities

Hint 1


De lijn vanaf de deur leidt naar een van de lijnen op de achthoek, die leidt naar een pad getekend in het zand van de Arena. The line from the door leads to one of the lines on the octagon, which leads to a path drawn in the sand of the Arena.
Hint 2


Elk pad bestaat uit 6 stukken met een duidelijke richting. Each path consists of 6 pieces with a clear direction.
Hint 3


Het pad omhoog leidt naar de muur met de afbeelding van een huis. The path up leads towards the wall with the picture of a house.
Hint 4


Het pad links leidt naar de deur met de afbeelding van een boom. The path left leads towards the door with the picture of a tree.
Hint 5


Kijk naar het eerste pad. Het leidt naar links, omlaag, links, omhoog, links, omhoog. Look at the first path. It leads left, down, left, up, left, up.
Hint 6


Je kunt het vertalen naar , , , , , . You can translate it to , , , , , .
Hint 7


Raadpleeg de afbeelding op de website om te zien naar welke letter elk van de paden leidt. Consult the picture on the website to find out which letter each of the paths leads to.
Hint 8

Hint 9


Kijk nu naar de draden die van de deuren naar de letters op de muur gaan. Vervang de letters in SQUIDGAME door de letters die je hebt gevonden. Now look at the wires going from the doors to the letters on the wall. Replace the letters in SQUIDGAME with the letters you've found.
Solution


SOUNDWAVE

Fase 2 - De beweging

Hint 1


Bestudeer het filmpje. Kijk hoe de spelmeester de speler beweegt en zoek uit waarom. Examine the video. Look at how the game master moves the player and figure out why.
Hint 2


Het is speler 062. Kijk naar wat er getekend is op elk van de zeshoeken waarop hij stapt en hoe het zijn volgende zet aangeeft. It's player 062. Look at what's drawn on each of the hexagons he steps on and how it informs his next move.
Hint 3


Het aantal keren dat de lijnen elkaar kruisen op de zeshoek, geeft aan hoeveel stappen je moet zetten. The number of times the lines cross each other on the hexagon tells you how many steps you must take.
Hint 4


De stip geeft de richting aan. The dot indicates the direction.
Hint 5


Deze zeshoek vertelt je dat je 4 velden naar beneden en naar rechts moet verplaatsen, wat precies is wat de gamemaster in de video doet. This hexagon tells you to move 4 spaces down and to the right, which is exactly what the game master is doing in the video.
Hint 6


Verplaats alle spelers 4 keer, totdat ze bij een plek komen waar geen indicatie is waar ze heen moeten. Move all the players 4 times, until they come to a spot that has no indications of where to go next.
Hint 7


Schakel nu de spelers uit die op de website staan ​​aangegeven. Now eliminate the players indicated on the website.
Solution


147, 258

Spel 4: Vierkanten

Fase 1 - Startposities

Hint 1


Bestudeer het filmpje. Kijk hoe de spelmeester de speler beweegt en zoek uit waarom. Examine the video. Look at how the game master moves the player and figure out why.
Hint 2


Het is speler 062. Kijk naar wat er getekend is op elk van de zeshoeken waarop hij stapt en hoe het zijn volgende zet aangeeft. It's player 062. Look at what's drawn on each of the hexagons he steps on and how it informs his next move.
Hint 3


Het aantal keren dat de lijnen elkaar kruisen op de zeshoek, geeft aan hoeveel stappen je moet zetten. The number of times the lines cross each other on the hexagon tells you how many steps you must take.
Hint 4


De stip geeft de richting aan. The dot indicates the direction.
Hint 5


Deze zeshoek vertelt je dat je 4 velden naar beneden en naar rechts moet verplaatsen, wat precies is wat de gamemaster in de video doet. This hexagon tells you to move 4 spaces down and to the right, which is exactly what the game master is doing in the video.
Hint 6


Verplaats alle spelers 4 keer, totdat ze bij een plek komen waar geen indicatie is waar ze heen moeten. Move all the players 4 times, until they come to a spot that has no indications of where to go next.
Hint 7


Schakel nu de spelers uit die op de website staan ​​aangegeven. Now eliminate the players indicated on the website.
Solution


147, 258

Fase 2 - De beweging

Hint 1


In de tweede video zie je het SQUID-personeel dat de bewegingen van de spelers aankondigt. Speler 299 zet als eerste, aangezien hij in de volgorde van zetten als eerste staat (van boven naar beneden, van links naar rechts). The second video shows you the SQUID personnel announcing the moves the players make. Player 299 moves first, as he is in the first in the order of moves (from top to bottom, from left to right).
Hint 2


6 spelers doen elk 1 zet en het SQUID-personeel maakt de resultaten van die 6 zetten bekend. 6 players each make 1 move and the SQUID personnel announces the results of those 6 moves.
Hint 3


Let op wat er rond elk van de bewakers in de Arena is getekend. Pay attention to what's drawn around each of the guards in the Arena.
HInt 4


Elke keer dat een speler een zet doet, laat de bewaker zien op welk symbool die speler terecht is gekomen. Each time a player makes a move, the guard shows on which symbol that player ended up on.
Hint 5


Als je weet op welke tegel de speler terecht is gekomen, kijk je naar het symbool op de helm van de bewaker en vind je de betekenis van zijn gebaar. Het kruis markeert de dood van een speler. Knowing what tile the player ended up on, look at the symbol on the guard's helmet and find the meaning of his gesture. The cross marks the death of a player.
Hint 6

Solution


121, 374