top of page
111960333.jpg

—‚�---Gelukt om toegang te krijgen tot het apparaat---舐©舐 اŮ☒舐 ‚�舐£▀© ©â€š�????ðsžšåÞяÞ¥¿---ze hebben me gevonden in---▀ »舐 £╟اŮÞ¥¿Ř§Ů£ —???? 舐☒舐óÞ¢áñ æØ¢Ã

---woord: Hotakadake---舐½    舐£ޥ¿: ‚�舐 ráÚÆ â€š�???? Š½    ????ráÚÆ ©---hielp me bij--- —‚�舐╟ rá

bottom of page