Hints & Help

Hint 1


Can you bring all the figurines together in a circle? Kun jij alle beeldjes in een cirkel bij elkaar brengen? 
Hint 2


Put the cards together in such a way, so that all the figurines were together in a circle. Leg de kaarten zo op elkaar dat alle beeldjes bij elkaar in een cirkel zaten.
Hint 3


Do you see a message hidden on the board? Zie je een boodschap verborgen op het bord? 
Hint 4


Pay attention to the scratches on the board. Besteed aandacht aan de krassen op het bord.
Answer


I AM JORON... JORON this is the name of the Ruler of Roomanji. I AM JORON... JORON dit is de naam van de heerser van Roomanji.

Hint 1


The symbols on the rules card can be found elsewhere in the game. De symbolen op de spelkaart vind je elders in het spel.
Hint 2


If you assemble the board, there is a coded message in the center of it. Als je het bord in elkaar zet, staat er een gecodeerde boodschap in het midden ervan.
Hint 3


The text on the rules card: "A game for those..." appears twice. Onse in plain English, and the second time in symbols. You can see which symbol means which letter in the text. De tekst op het spelbord: "Een spel voor die ..." verschijnt tweemaal. Onse in gewoon Engels en de tweede keer in symbolen. In de tekst kunt u zien welk symbool welke letter betekent.
Answer


SAY MY NAME TWO TIMES. If you know the name of the ruler of Roomanji you can do it. SAY MY NAME TWO TIMES. Als je de naam van de heerser van Roomanji kent, kun je dat doen.

Hint 1


The symbols on the rules card can be found elsewhere in the game. De symbolen op de spelkaart vind je elders in het spel.
Hint 2


If you assemble the board, there is a coded message in the center of it. Als je het bord in elkaar zet, staat er een gecodeerde boodschap in het midden ervan.
Hint 3


The text on the rules card: "A game for those..." appears twice. Onse in plain English, and the second time in symbols. You can see which symbol means which letter in the text. De tekst op het spelbord: "Een spel voor die ..." verschijnt tweemaal. Onse in gewoon Engels en de tweede keer in symbolen. In de tekst kunt u zien welk symbool welke letter betekent.
Answer


SAY MY NAME TWO TIMES. If you know the name of the ruler of Roomanji you can do it. SAY MY NAME TWO TIMES. Als je de naam van de heerser van Roomanji kent, kun je dat doen.

Hint 1


The symbols on the rules card can be found elsewhere in the game. De symbolen op de spelkaart vind je elders in het spel.
Hint 2


If you assemble the board, there is a coded message in the center of it. Als je het bord in elkaar zet, staat er een gecodeerde boodschap in het midden ervan.
Hint 3


The text on the rules card: "A game for those..." appears twice. Onse in plain English, and the second time in symbols. You can see which symbol means which letter in the text. De tekst op het spelbord: "Een spel voor die ..." verschijnt tweemaal. Onse in gewoon Engels en de tweede keer in symbolen. In de tekst kunt u zien welk symbool welke letter betekent.
Answer


SAY MY NAME TWO TIMES. If you know the name of the ruler of Roomanji you can do it. SAY MY NAME TWO TIMES. Als je de naam van de heerser van Roomanji kent, kun je dat doen.

Hint 1


The symbols on the rules card can be found elsewhere in the game. De symbolen op de spelkaart vind je elders in het spel.
Hint 2


If you assemble the board, there is a coded message in the center of it. Als je het bord in elkaar zet, staat er een gecodeerde boodschap in het midden ervan.
Hint 3


The text on the rules card: "A game for those..." appears twice. Onse in plain English, and the second time in symbols. You can see which symbol means which letter in the text. De tekst op het spelbord: "Een spel voor die ..." verschijnt tweemaal. Onse in gewoon Engels en de tweede keer in symbolen. In de tekst kunt u zien welk symbool welke letter betekent.
Answer


SAY MY NAME TWO TIMES. If you know the name of the ruler of Roomanji you can do it. SAY MY NAME TWO TIMES. Als je de naam van de heerser van Roomanji kent, kun je dat doen.

Hint 1


You can find these 5 symbols on the game board. Je vindt deze 5 symbolen op het spelbord.
Hint 2


Each symbol is repeated three times. And there are different triangles beneath the symbols… Elk symbool wordt driemaal herhaald. En er zijn verschillende driehoeken onder de symbolen ...
Hint 3


Try to connect the same symbols with a line. You can draw on the board or just imagine a line connecting them. Probeer dezelfde symbolen met een lijn te verbinden. Je kunt op het bord tekenen of je kunt je een lijn voorstellen die ze verbindt.
Hint 4


All symbols make a triangle and each triangle is clearly different. Alle symbolen vormen een driehoek en elke driehoek is duidelijk anders.
Hint 5


The 1st triangle is what you get when you connect all the pentagon symbols. SO the first syllable of the magic word is SO. De 1e driehoek is wat je krijgt als je alle vijfhoeksymbolen met elkaar verbindt. DUS de eerste lettergreep van het toverwoord is SO. 
Hint 6


SO is the 6th too. SO is ook de 6e. 
Answer


The magic word is: SOLOROMODOSOMO Het toverwoord is: SOLOROMODOSOMO

Hint 1


The symbols on the rules card can be found elsewhere in the game. De symbolen op de spelkaart vind je elders in het spel.
Hint 2


If you assemble the board, there is a coded message in the center of it. Als je het bord in elkaar zet, staat er een gecodeerde boodschap in het midden ervan.
Hint 3


The text on the rules card: "A game for those..." appears twice. Onse in plain English, and the second time in symbols. You can see which symbol means which letter in the text. De tekst op het spelbord: "Een spel voor die ..." verschijnt tweemaal. Onse in gewoon Engels en de tweede keer in symbolen. In de tekst kunt u zien welk symbool welke letter betekent.
Answer


SAY MY NAME TWO TIMES. If you know the name of the ruler of Roomanji you can do it. SAY MY NAME TWO TIMES. Als je de naam van de heerser van Roomanji kent, kun je dat doen.

Hint 1


Can you bring all the figurines together in a circle? Kun jij alle beeldjes in een cirkel bij elkaar brengen? 
Hint 2


Put the cards together in such a way, so that all the figurines were together in a circle. Leg de kaarten zo op elkaar dat alle beeldjes bij elkaar in een cirkel zaten.
Hint 3


Do you see a message hidden on the board? Zie je een boodschap verborgen op het bord? 
Hint 4


Pay attention to the scratches on the board. Besteed aandacht aan de krassen op het bord.
Answer


I AM JORON... JORON this is the name of the Ruler of Roomanji. I AM JORON... JORON dit is de naam van de heerser van Roomanji.

Hint 1


The symbols on the rules card can be found elsewhere in the game. De symbolen op de spelkaart vind je elders in het spel.
Hint 2


If you assemble the board, there is a coded message in the center of it. Als je het bord in elkaar zet, staat er een gecodeerde boodschap in het midden ervan.
Hint 3


The text on the rules card: "A game for those..." appears twice. Onse in plain English, and the second time in symbols. You can see which symbol means which letter in the text. De tekst op het spelbord: "Een spel voor die ..." verschijnt tweemaal. Onse in gewoon Engels en de tweede keer in symbolen. In de tekst kunt u zien welk symbool welke letter betekent.
Answer


SAY MY NAME TWO TIMES. If you know the name of the ruler of Roomanji you can do it. SAY MY NAME TWO TIMES. Als je de naam van de heerser van Roomanji kent, kun je dat doen.

© 2019 NoxBox is een merknaam van Rena Beheer BV

Algemene Voorwaarden

NOXBOX on Social Media

Our Locations

Low Ham 35

5102 AA

Dongen

The Netherlands

EMAIL: 

STOCKISTS: