top of page

TIPS

TIP 1

Controleer de genoemde gebouwen.

TIP 2

Op of naast elk van de genoemde gebouwen staat een apparaat.

TIP 3

De apparaten geven een signaal weer in de vorm van een golf. Er zijn 4 soorten golven, van heel klein tot heel groot.

TIP 4

Stel je nu eens deze signalen voor in het schema dat je op de webpagina ziet.

TIP 5

Het zwakste signaal is 1D, het sterkste is 4A.

ANTWOORD

75, 79, 18, 11, 0
of
11, 79, 18, 75, 0

bottom of page