top of page

TIPS

TIP 1

Kijk naar de twee beren die schaken. Vergelijk nu wat zij dragen met wat de vissende beren dragen. De elementen die de vissers dragen mogen geen symbool zijn van de schaakclub. Schakers VISSEN NOOIT!

TIP 2

Het zijn hun strikjes of hun armbanden. In ieder geval kun je twee andere beren vinden die beide dragen.

TIP 3

Van deze twee nieuwe beren die je hebt gevonden, heeft er één een hoed die slechts één andere beer heeft. Die helemaal bovenaan het gebouw. Hij is degene die je nodig hebt.

TIP 4

Zoek nu een beer die dezelfde das en armband heeft als de beer op de top van het gebouw.

TIP 5

Kijk naar de beer die naast hem zit. Hij heeft een aantal dingen bij zich die overeenkomen met de kleding die twee vissersberen dragen.

TIP 6

 De beer in de linkerbenedenhoek heeft niets met hem gemeen.

TIP 7

Zoek nu de beren op de scanner op uw apparaat en voer hun codes in.

ANTWOORD

S07, K23

bottom of page