Map

Hint 1


You'll need a coat of arms of a certain city. Complete the map puzzle before proceeding. Je hebt een wapen van een bepaalde stad nodig. Voltooi de puzzel voordat je verder gaat.
Hint 2


Compare the real coat of arms of Dundee with the one in the journal. Vergelijk het echte wapen van Dundee met dat in het dagboek.
Hint 3


Find the differences. Zoek de verschillen.
Hint 4


The tongues and the tails seem to look like arrows. What are they pointing to? De tongen en de staarten lijken op pijlen. Waar verwijzen ze naar?
Hint 5


The tongues and the tails point at 4 syllables. De tongen en de staarten wijzen naar 4 lettergrepen.
Hint 6


The syllables make up an English word if you follow the arrow. De lettergrepen vormen een Engels woord als je de pijl volgt.
Answer


1000

Code part 1

Hint 1


You'll need a coat of arms of a certain city. Complete the map puzzle before proceeding. ​Je hebt een wapen van een bepaalde stad nodig. Voltooi de puzzel voordat je verder gaat.
Hint 2


If you've found the coat of arms of Devon on the internet, you'll recognize parts of it from the agent's journal. Als je het wapen van Devon op internet hebt gevonden, herken je delen ervan uit het dagboek van de agent.
Hint 3


There are three groups of pictures. Try to find a connection. Er zijn drie groepen afbeeldingen. Probeer een verband te vinden.
HInt 4


Connect parts of the coat of arms picture. Verbind delen van de afbeelding van het wapen.
Hint 5


Trace a line from one element of the picture to the other. Trek een lijn van het ene element van de afbeelding naar het andere.
HInt 6


The lines on the coat of arms picture will spell out three digits. De lijnen op de afbeelding van het wapen zijn drie cijfers.
Answer


126

Code part 2

Hint 1


You'll need a coat of arms of a certain city. Complete the map puzzle before proceeding. Je hebt een wapen van een bepaalde stad nodig. Voltooi de puzzel voordat je verder gaat.
Hint 2


Compare the real coat of arms of Dundee with the one in the journal. Vergelijk het echte wapen van Dundee met dat in het dagboek.
Hint 3


Find the differences. Zoek de verschillen.
Hint 4


The tongues and the tails seem to look like arrows. What are they pointing to? De tongen en de staarten lijken op pijlen. Waar verwijzen ze naar?
Hint 5


The tongues and the tails point at 4 syllables. De tongen en de staarten wijzen naar 4 lettergrepen.
Hint 6


The syllables make up an English word if you follow the arrow. De lettergrepen vormen een Engels woord als je de pijl volgt.
Answer


1000

Code part 3

Hint 1


You'll need a coat of arms of a certain city. Complete the map puzzle before proceeding. Je hebt een wapen van een bepaalde stad nodig. Voltooi de puzzel voordat je verder gaat.
Hint 2


Compare the real coat of arms of Dundee with the one in the journal. Vergelijk het echte wapen van Dundee met dat in het dagboek.
Hint 3


Find the differences. Zoek de verschillen.
Hint 4


The tongues and the tails seem to look like arrows. What are they pointing to? De tongen en de staarten lijken op pijlen. Waar verwijzen ze naar?
Hint 5


The tongues and the tails point at 4 syllables. De tongen en de staarten wijzen naar 4 lettergrepen.
Hint 6


The syllables make up an English word if you follow the arrow. De lettergrepen vormen een Engels woord als je de pijl volgt.
Answer


1000

Code part 4

Hint 1


You'll need a coat of arms of a certain city. Complete the map puzzle before proceeding. ​Je hebt een wapen van een bepaalde stad nodig. Voltooi de puzzel voordat je verder gaat.
Hint 2


If you've found the coat of arms of Devon on the internet, you'll recognize parts of it from the agent's journal. Als je het wapen van Devon op internet hebt gevonden, herken je delen ervan uit het dagboek van de agent.
Hint 3


There are three groups of pictures. Try to find a connection. Er zijn drie groepen afbeeldingen. Probeer een verband te vinden.
HInt 4


Connect parts of the coat of arms picture. Verbind delen van de afbeelding van het wapen.
Hint 5


Trace a line from one element of the picture to the other. Trek een lijn van het ene element van de afbeelding naar het andere.
HInt 6


The lines on the coat of arms picture will spell out three digits. De lijnen op de afbeelding van het wapen zijn drie cijfers.
Answer


126

CODE

Hint


Complete 4 coat of arms puzzles and you'll get the 10-digit code! Voltooi de 4 wapenpuzzels en je krijgt de 10-cijferige code!
Answer


1264100081