Hint 1


Probeer deze QR-code te scannen met je telefoon.
Hint 2


Er worden trailers van bepaalde films weergegeven in de video. Wat hebben deze titels met elkaar gemeen?
Oplossing


Deze films hebben allemaal een cijfer in hun titel. Als je ze achter elkaar zet vormen deze een code. Vul hem in op www.getnoxbox.com/movies. Hier vindt je de lijst met films:

Seven (7)
6th Sense (6)
Oceans 11 (11)
The Next Three Days (3)
Fantastic 4 (4)

Hierna krijg je het codewoord te zien waarmee de dieven de operatie af zouden kunnen blazen.

Hint 1


Elke cijferreeks staat voor een boek... ( LET OP : Op sommige kaarten zijn 2 letters per ongelijk foutief rood. Desondanks is het makkelijk om de oplossing te vinden -> Naam van een stad.)
Hint 2


Het zijn ISBN-nummers, om precies te zijn. LET OP: Op sommige kaarten komen de volgende boeken voor: Rinkeldekink en Sapiens. Bij Rinkeldekink hoort een i en bij Sapiens een n.
Oplossing


Elk ISBN-nummer hoort bij een bepaald boek. De gemarkeerde cijfers staan voor de letters die je uit elke titel moet gebruiken. Dus: als de eerste 3 cijfers zijn gemarkeerd, gebruik je de eerste 3 letters van de titel. Antwoord:Professor en Lissabon, zij verbergen zich in de stad die je ook op deze kaart vindt! LET OP: Op enkele kaarten komen de volgende boeken voor: Rinkeldekink en Sapiens. Hier kan abusievelijk een drukfout op voorkomen. Bij Rinkeldekink hoort een i en bij Sapiens een n.

Hint 1


Probeer deze QR-code te scannen met je telefoon.
Hint 2


Er worden trailers van bepaalde films weergegeven in de video. Wat hebben deze titels met elkaar gemeen?
Oplossing


Deze films hebben allemaal een cijfer in hun titel. Als je ze achter elkaar zet vormen deze een code. Vul hem in op www.getnoxbox.com/movies. Hier vindt je de lijst met films:

Seven (7)
6th Sense (6)
Oceans 11 (11)
The Next Three Days (3)
Fantastic 4 (4)

Hierna krijg je het codewoord te zien waarmee de dieven de operatie af zouden kunnen blazen.