Hint 1


Five lines… is there something else with 5 lines, related to this agent? Vijf regels... is er iets anders met 5 regels, gerelateerd aan deze agent?
Hint 2


Check the photo from Roman times. There's a document with some strange text there. Bekijk de foto uit de Romeinse tijd. Er is een document met een vreemde tekst.
Hint 3


Minus Jupiter, minus Pluto... Min Jupiter, min Pluto…
Hint 4


Delete the names from each of the lines. Verwijder de namen van elk van de regels.
Hint 5


JMPAULPRUISTETRO minus JUPITER = MPALRUSTO MPALRUSTO minus PLUTO = MARS JMPAULPRUISTETRO min JUPITER = MPALRUSTO MPALRUSTO min PLUTO = MARS
Hint 6


Delete the names from each of the lines and you'll have 5 names left. Verwijder de namen van elk van de regels en je hebt nog 5 namen over.
Hint 7


Those are planets. MARS, MERCURY, URANUS, NEPTUNE, VENUS. Now, make a 5-digit code out of them. Dat zijn planeten. MARS, MERCURIUS, URANUS, NEPTUNUS, VENUS. Maak er nu een 5-cijferige code van.
Hint 8


What are their positions from the Sun? Wat zijn hun posities vanaf de zon?
Answer


41782