Frequently asked questions

Hint 1


The location of the letters of the tattoo matches the location of the rune stones. De locatie van de letters van de tatoeage komen overeen met de locatie van de runenstenen.
Hint 2


Find all the Xs amongst the rune stones. Vind alle Xen tussen de runenstenen.
Hint 3


7 of the runes have an X in their design. 7 van de runen hebben een X in hun ontwerp.
Hint 4


Match the location of the runes with X with the location of the letters of the tattoo. Vergelijk de plaats van de runen met de X met de plaats van de letters van de tatoeage.
Hint 5


Read the letters as the arrow suggests. Start with the top one and go clockwise. Lees de letters zoals de pijl aangeeft. Begin met de bovenste en ga met de klok mee.
Answer


Wodanaz