Hints & Help

EARTH

Hint 1


Where else on this page are there four similar circles? Waar op deze kaart zie je exact dezelfde puntjes (cirkels)?
Hint 2


Take the name of the man with the 4-letter name and follow the instructions. Gebruik dus de naam van de man met 4 letters in zijn naam en volg de instructies.
Hint 3


Move the third letter in the name to the last place. Sleep de 3e letter van zijn naam naar de laatste plaats.
Answer


Neil = Nile, the longest river in the world. Neil= Nile (Engels voor Nijl, de langste rivier ter de wereld)

EARTH

Hint 1


Look at the sheet with the letters. Can you combine it with the rest of the burned sheets on the page somehow? Bekijk het vel met de letters. Kun je deze combineren met de rest van de verbrande stukken op de kaart?
Hint 2


There's only one position, in which the rest of the squares from the burnt piece will fit the grid. Er is maar 1 positie binnen de puzzel waar de rest van de delen in passen. De verbrande delen passen dus op de grid!
Hint 3


What will be left if you black out all the letters that are blacked out on the burnt pieces? Wat blijft er over als je alle letters op de grid zwart maakt die ook op de verbrande delen zwart zijn?
Answer


Mountain e15. Look it up. You will find: Eyjafjallajokull Mountain e15. Zoek dit op. Je vindt Eyjafjallajokull

EARTH

Hint 1


What does this shape look like? Waar lijkt deze vorm op?
Hint 2


It's North America. Now find the indicated spot. Noord Amerika, vind de plaats die we zoeken.
Answer


Lake Superior

WATER

Hint 1


Scan the code. The sounds are different. Have you noticed that? Scan de code. De geluiden die je hoort zijn anders!
Hint 2


The sound of burning is different in length. Het geluid van branden is verschillend in lengte.
Hint 3


The longer it burns, the bigger hole it leaves, don't you think? Hoe langer het geluid, hoelanger het brand en hoe groter het gat.
Hint 4


The sounds show you the position of the letter. The burnt holes on the card show you which letter relates to which sound. De geluiden laten je de positie van de letters zien. De verbrande gaten op de kaarten laten je zien welke letter is verbonden met wel geluid.
Hint 5


You will vind : Eldflugur. What does that mean? Je vindt Eldflugur. Wat betekent dit?
Answer


It means firefly. Het betekend vuurvlieg.

WATER

Hint 1


Where else on this page are there four similar circles? Waar op deze kaart zie je exact dezelfde puntjes (cirkels)?
Hint 2


Take the name of the man with the 4-letter name and follow the instructions. Gebruik dus de naam van de man met 4 letters in zijn naam en volg de instructies.
Hint 3


Move the third letter in the name to the last place. Sleep de 3e letter van zijn naam naar de laatste plaats.
Answer


Neil = Nile, the longest river in the world. Neil= Nile (Engels voor Nijl, de langste rivier ter de wereld)

WATER

Hint 1


First, solve the rest of the puzzles on this page. Om deze puzzel op te lossen zul je eerst de andere puzzels op deze kaart moeten oplossen.
Hint 2


Look up, Nile. What's the deal with the blue river and the white one? Kijk, de Nijl! Wat is er met de blauwe nijl en de witte nijl?
Hint 3


Find where the Blue Nile and White Nile converge. There's a city there. Zoek uit waar de blauwe Nijl en de witte Nijl samen komen. Daar is een stad.
Answer


The city is Khartoum. De stad die we zoeken is Khartoum.

WATER

Hint 1


What does this shape look like? Waar lijkt deze vorm op?
Hint 2


It's North America. Now find the indicated spot. Noord Amerika, vind de plaats die we zoeken.
Answer


Lake Superior

WATER

Hint 1


Where else on this page are there four similar circles? Waar op deze kaart zie je exact dezelfde puntjes (cirkels)?
Hint 2


Take the name of the man with the 4-letter name and follow the instructions. Gebruik dus de naam van de man met 4 letters in zijn naam en volg de instructies.
Hint 3


Move the third letter in the name to the last place. Sleep de 3e letter van zijn naam naar de laatste plaats.
Answer


Neil = Nile, the longest river in the world. Neil= Nile (Engels voor Nijl, de langste rivier ter de wereld)

WATER

Hint 1


Scan the code. The sounds are different. Have you noticed that? Scan de code. De geluiden die je hoort zijn anders!
Hint 2


The sound of burning is different in length. Het geluid van branden is verschillend in lengte.
Hint 3


The longer it burns, the bigger hole it leaves, don't you think? Hoe langer het geluid, hoelanger het brand en hoe groter het gat.
Hint 4


The sounds show you the position of the letter. The burnt holes on the card show you which letter relates to which sound. De geluiden laten je de positie van de letters zien. De verbrande gaten op de kaarten laten je zien welke letter is verbonden met wel geluid.
Hint 5


You will vind : Eldflugur. What does that mean? Je vindt Eldflugur. Wat betekent dit?
Answer


It means firefly. Het betekend vuurvlieg.

WATER

Hint 1


Where else on this page are there four similar circles? Waar op deze kaart zie je exact dezelfde puntjes (cirkels)?
Hint 2


Take the name of the man with the 4-letter name and follow the instructions. Gebruik dus de naam van de man met 4 letters in zijn naam en volg de instructies.
Hint 3


Move the third letter in the name to the last place. Sleep de 3e letter van zijn naam naar de laatste plaats.
Answer


Neil = Nile, the longest river in the world. Neil= Nile (Engels voor Nijl, de langste rivier ter de wereld)

WATER

Hint 1


Where else on this page are there four similar circles? Waar op deze kaart zie je exact dezelfde puntjes (cirkels)?
Hint 2


Take the name of the man with the 4-letter name and follow the instructions. Gebruik dus de naam van de man met 4 letters in zijn naam en volg de instructies.
Hint 3


Move the third letter in the name to the last place. Sleep de 3e letter van zijn naam naar de laatste plaats.
Answer


Neil = Nile, the longest river in the world. Neil= Nile (Engels voor Nijl, de langste rivier ter de wereld)

FIRE

Hint 1


Look at the sheet with the letters. Can you combine it with the rest of the burned sheets on the page somehow? Bekijk het vel met de letters. Kun je deze combineren met de rest van de verbrande stukken op de kaart?
Hint 2


There's only one position, in which the rest of the squares from the burnt piece will fit the grid. Er is maar 1 positie binnen de puzzel waar de rest van de delen in passen. De verbrande delen passen dus op de grid!
Hint 3


What will be left if you black out all the letters that are blacked out on the burnt pieces? Wat blijft er over als je alle letters op de grid zwart maakt die ook op de verbrande delen zwart zijn?
Answer


Mountain e15. Look it up. You will find: Eyjafjallajokull Mountain e15. Zoek dit op. Je vindt Eyjafjallajokull

FIRE

Hint 1


Scan the code. The sounds are different. Have you noticed that? Scan de code. De geluiden die je hoort zijn anders!
Hint 2


The sound of burning is different in length. Het geluid van branden is verschillend in lengte.
Hint 3


The longer it burns, the bigger hole it leaves, don't you think? Hoe langer het geluid, hoelanger het brand en hoe groter het gat.
Hint 4


The sounds show you the position of the letter. The burnt holes on the card show you which letter relates to which sound. De geluiden laten je de positie van de letters zien. De verbrande gaten op de kaarten laten je zien welke letter is verbonden met wel geluid.
Hint 5


You will vind : Eldflugur. What does that mean? Je vindt Eldflugur. Wat betekent dit?
Answer


It means firefly. Het betekend vuurvlieg.

WIND

Hint 1


What does this shape look like? Waar lijkt deze vorm op?
Hint 2


It's North America. Now find the indicated spot. Noord Amerika, vind de plaats die we zoeken.
Answer


Lake Superior

WIND

Hint 1


Look at the sheet with the letters. Can you combine it with the rest of the burned sheets on the page somehow? Bekijk het vel met de letters. Kun je deze combineren met de rest van de verbrande stukken op de kaart?
Hint 2


There's only one position, in which the rest of the squares from the burnt piece will fit the grid. Er is maar 1 positie binnen de puzzel waar de rest van de delen in passen. De verbrande delen passen dus op de grid!
Hint 3


What will be left if you black out all the letters that are blacked out on the burnt pieces? Wat blijft er over als je alle letters op de grid zwart maakt die ook op de verbrande delen zwart zijn?
Answer


Mountain e15. Look it up. You will find: Eyjafjallajokull Mountain e15. Zoek dit op. Je vindt Eyjafjallajokull

5th ELEMENT

Hint 1


Look at the sheet with the letters. Can you combine it with the rest of the burned sheets on the page somehow? Bekijk het vel met de letters. Kun je deze combineren met de rest van de verbrande stukken op de kaart?
Hint 2


There's only one position, in which the rest of the squares from the burnt piece will fit the grid. Er is maar 1 positie binnen de puzzel waar de rest van de delen in passen. De verbrande delen passen dus op de grid!
Hint 3


What will be left if you black out all the letters that are blacked out on the burnt pieces? Wat blijft er over als je alle letters op de grid zwart maakt die ook op de verbrande delen zwart zijn?
Answer


Mountain e15. Look it up. You will find: Eyjafjallajokull Mountain e15. Zoek dit op. Je vindt Eyjafjallajokull

5th ELEMENT

Hint 1


Where else on this page are there four similar circles? Waar op deze kaart zie je exact dezelfde puntjes (cirkels)?
Hint 2


Take the name of the man with the 4-letter name and follow the instructions. Gebruik dus de naam van de man met 4 letters in zijn naam en volg de instructies.
Hint 3


Move the third letter in the name to the last place. Sleep de 3e letter van zijn naam naar de laatste plaats.
Answer


Neil = Nile, the longest river in the world. Neil= Nile (Engels voor Nijl, de langste rivier ter de wereld)

5th ELEMENT

Hint 1


What does this shape look like? Waar lijkt deze vorm op?
Hint 2


It's North America. Now find the indicated spot. Noord Amerika, vind de plaats die we zoeken.
Answer


Lake Superior

5th ELEMENT

Hint 1


What does this shape look like? Waar lijkt deze vorm op?
Hint 2


It's North America. Now find the indicated spot. Noord Amerika, vind de plaats die we zoeken.
Answer


Lake Superior

© 2020 NoxBox is een merknaam van Rena Beheer BV

Algemene Voorwaarden

NOXBOX on Social Media

Low Ham 35

5102 AA

Dongen

The Netherlands

Calle Torres i Amat 21

08001

Barcelona

Espana

EMAIL: