Hints & Help

stars.png

EARTH

Hint 1


Imagine walking on those walkways, starting with the indicated spots. Stel je voor dat je op deze paden loopt , beginnend bij de aangegeven punten.
HInt 2


Turn left and right to get the answer. Ga naar links en rechts om het antwoord te krijgen.
Hint 3


If you follow the directions, your rout will spell out 3 numbers. Trying seeing this route from above. Als je de route volgt krijg je 3 cijfers. Probeer de route vanboven af te zien.
Answer


You will see the nr 528 to appear. Je ziet het nummer 528 verschijnen.

earth stone.png

EARTH

Hint 1


Imagine walking on those walkways, starting with the indicated spots. Stel je voor dat je op deze paden loopt , beginnend bij de aangegeven punten.
HInt 2


Turn left and right to get the answer. Ga naar links en rechts om het antwoord te krijgen.
Hint 3


If you follow the directions, your rout will spell out 3 numbers. Trying seeing this route from above. Als je de route volgt krijg je 3 cijfers. Probeer de route vanboven af te zien.
Answer


You will see the nr 528 to appear. Je ziet het nummer 528 verschijnen.

turn.png

EARTH

Hint 1


Imagine walking on those walkways, starting with the indicated spots. Stel je voor dat je op deze paden loopt , beginnend bij de aangegeven punten.
HInt 2


Turn left and right to get the answer. Ga naar links en rechts om het antwoord te krijgen.
Hint 3


If you follow the directions, your rout will spell out 3 numbers. Trying seeing this route from above. Als je de route volgt krijg je 3 cijfers. Probeer de route vanboven af te zien.
Answer


You will see the nr 528 to appear. Je ziet het nummer 528 verschijnen.

moon.png

WATER

Hint 1


Who's Eurus? Wie is Eurus?
Hint 2


This is the east wind in Greek mythology. Now, what are the names of the rest of them? Eurus is de Oostenwind in de Griekse mytholgie. Wat zijn de namen van de rest van de winden?
Hint 3


The letters EKKSLLLAAN seem to be related to the winds. De letters EKKSLLLAAN lijken verbonden te zijn met de winden.
Hint 4


E = Erus, K = Kaikias, etc.
Hint 5


Imagine the boat on the page moving, spurred on by these winds, indicated by single letters. Stel je voor dat de boot op de kaart vaart, aangedreven door de winden (letters).
Hint 6


One letter is one step for the boat in the indicated direction. Een letter is een stap voor de boot in de aangegeven richting.
Hint 7


If you move the boat, following the letters from the left, it will spell out the name of the place, where the Wind stone is hidden. Als je de boot verplaatst en je volgt de letters , vormt zicht de naam van de plaats waar de Windsteen is verborgen.
Answer


Stonehenge.

nile.png

WATER

Hint 1


Imagine walking on those walkways, starting with the indicated spots. Stel je voor dat je op deze paden loopt , beginnend bij de aangegeven punten.
HInt 2


Turn left and right to get the answer. Ga naar links en rechts om het antwoord te krijgen.
Hint 3


If you follow the directions, your rout will spell out 3 numbers. Trying seeing this route from above. Als je de route volgt krijg je 3 cijfers. Probeer de route vanboven af te zien.
Answer


You will see the nr 528 to appear. Je ziet het nummer 528 verschijnen.

city.png

WATER

Hint 1


First, solve the rest of the puzzles on this page. Om deze puzzel op te lossen zul je eerst de andere puzzels op deze kaart moeten oplossen.
Hint 2


Look up, Nile. What's the deal with the blue river and the white one? Kijk, de Nijl! Wat is er met de blauwe nijl en de witte nijl?
Hint 3


Find where the Blue Nile and White Nile converge. There's a city there. Zoek uit waar de blauwe Nijl en de witte Nijl samen komen. Daar is een stad.
Answer


The city is Khartoum. De stad die we zoeken is Khartoum.

superior.png

WATER

Hint 1


Scan the code. The sounds are different. Have you noticed that? Scan de code. De geluiden die je hoort zijn anders!
Hint 2


The sound of burning is different in length. Het geluid van branden is verschillend in lengte.
Hint 3


The longer it burns, the bigger hole it leaves, don't you think? Hoe langer het geluid, hoelanger het brand en hoe groter het gat.
Hint 4


The sounds show you the position of the letter. The burnt holes on the card show you which letter relates to which sound. De geluiden laten je de positie van de letters zien. De verbrande gaten op de kaarten laten je zien welke letter is verbonden met wel geluid.
Hint 5


You will vind : Eldflugur. What does that mean? Je vindt Eldflugur. Wat betekent dit?
Answer


It means firefly. Het betekend vuurvlieg.

baikal.png

WATER

HInt 1


This number represents some sort of a measurement of a body of water… We zijn bezig met 'WATER'... het getal wat je ziet lijkt een soort meting van water.
Hint 2


That's depth. What kind of thing is that deep? Diepte. Wat voor iets is zo diep? Remember 'water'...
Answer


The deepest 'water' in the world is Lake Baikal. Het diepste water ter wereld is Lake Baikal.

denube.png

WATER

HInt 1


This number represents some sort of a measurement of a body of water… We zijn bezig met 'WATER'... het getal wat je ziet lijkt een soort meting van water.
Hint 2


That's depth. What kind of thing is that deep? Diepte. Wat voor iets is zo diep? Remember 'water'...
Answer


The deepest 'water' in the world is Lake Baikal. Het diepste water ter wereld is Lake Baikal.

island.png

WATER

Hint 1


First, solve the rest of the puzzles on this page. Om deze puzzel op te lossen zul je eerst de andere puzzels op deze kaart moeten oplossen.
Hint 2


Look up, Nile. What's the deal with the blue river and the white one? Kijk, de Nijl! Wat is er met de blauwe nijl en de witte nijl?
Hint 3


Find where the Blue Nile and White Nile converge. There's a city there. Zoek uit waar de blauwe Nijl en de witte Nijl samen komen. Daar is een stad.
Answer


The city is Khartoum. De stad die we zoeken is Khartoum.

water stone.png

WATER

HInt 1


This number represents some sort of a measurement of a body of water… We zijn bezig met 'WATER'... het getal wat je ziet lijkt een soort meting van water.
Hint 2


That's depth. What kind of thing is that deep? Diepte. Wat voor iets is zo diep? Remember 'water'...
Answer


The deepest 'water' in the world is Lake Baikal. Het diepste water ter wereld is Lake Baikal.

burned.png

FIRE

HInt 1


This number represents some sort of a measurement of a body of water… We zijn bezig met 'WATER'... het getal wat je ziet lijkt een soort meting van water.
Hint 2


That's depth. What kind of thing is that deep? Diepte. Wat voor iets is zo diep? Remember 'water'...
Answer


The deepest 'water' in the world is Lake Baikal. Het diepste water ter wereld is Lake Baikal.

fire sound.png

FIRE

Hint 1


Scan the code. The sounds are different. Have you noticed that? Scan de code. De geluiden die je hoort zijn anders!
Hint 2


The sound of burning is different in length. Het geluid van branden is verschillend in lengte.
Hint 3


The longer it burns, the bigger hole it leaves, don't you think? Hoe langer het geluid, hoelanger het brand en hoe groter het gat.
Hint 4


The sounds show you the position of the letter. The burnt holes on the card show you which letter relates to which sound. De geluiden laten je de positie van de letters zien. De verbrande gaten op de kaarten laten je zien welke letter is verbonden met wel geluid.
Hint 5


You will vind : Eldflugur. What does that mean? Je vindt Eldflugur. Wat betekent dit?
Answer


It means firefly. Het betekend vuurvlieg.

mill.png

WIND

Hint 1


Imagine walking on those walkways, starting with the indicated spots. Stel je voor dat je op deze paden loopt , beginnend bij de aangegeven punten.
HInt 2


Turn left and right to get the answer. Ga naar links en rechts om het antwoord te krijgen.
Hint 3


If you follow the directions, your rout will spell out 3 numbers. Trying seeing this route from above. Als je de route volgt krijg je 3 cijfers. Probeer de route vanboven af te zien.
Answer


You will see the nr 528 to appear. Je ziet het nummer 528 verschijnen.

winds.png

WIND

Hint 1


Who's Eurus? Wie is Eurus?
Hint 2


This is the east wind in Greek mythology. Now, what are the names of the rest of them? Eurus is de Oostenwind in de Griekse mytholgie. Wat zijn de namen van de rest van de winden?
Hint 3


The letters EKKSLLLAAN seem to be related to the winds. De letters EKKSLLLAAN lijken verbonden te zijn met de winden.
Hint 4


E = Erus, K = Kaikias, etc.
Hint 5


Imagine the boat on the page moving, spurred on by these winds, indicated by single letters. Stel je voor dat de boot op de kaart vaart, aangedreven door de winden (letters).
Hint 6


One letter is one step for the boat in the indicated direction. Een letter is een stap voor de boot in de aangegeven richting.
Hint 7


If you move the boat, following the letters from the left, it will spell out the name of the place, where the Wind stone is hidden. Als je de boot verplaatst en je volgt de letters , vormt zicht de naam van de plaats waar de Windsteen is verborgen.
Answer


Stonehenge.

card assembly.png

5th ELEMENT

Hint 1


I think you need to put the stones on the altar. Ik denk dt je de stenen op het altaar moet leggen.
Hint 2


Put other cards on this one. Fire to fire, earth to earth... Leg de andere kaarten op deze kaart. Vuur op Vuur.. Aarde op Aarde..
Hint 3


There's only one way to put the stones on the altar so that the word will be spelled out. Er is maar 1 manier om de stenen op het altaat de plaatsen zo dat een woord zichtbaar wordt.
Answer


Sweat for Water, sand for Earth, breath for Wind, spark for Fire. Sweat voor Water. Sand voor Aarde. Breath voor Wind en Spark voor Vuur.

110101.png

5th ELEMENT

Hint 1


First, solve the rest of the puzzles on this page. Om deze puzzel op te lossen zul je eerst de andere puzzels op deze kaart moeten oplossen.
Hint 2


Look up, Nile. What's the deal with the blue river and the white one? Kijk, de Nijl! Wat is er met de blauwe nijl en de witte nijl?
Hint 3


Find where the Blue Nile and White Nile converge. There's a city there. Zoek uit waar de blauwe Nijl en de witte Nijl samen komen. Daar is een stad.
Answer


The city is Khartoum. De stad die we zoeken is Khartoum.

- circle.png

5th ELEMENT

HInt 1


This number represents some sort of a measurement of a body of water… We zijn bezig met 'WATER'... het getal wat je ziet lijkt een soort meting van water.
Hint 2


That's depth. What kind of thing is that deep? Diepte. Wat voor iets is zo diep? Remember 'water'...
Answer


The deepest 'water' in the world is Lake Baikal. Het diepste water ter wereld is Lake Baikal.

arrows.png

5th ELEMENT

HInt 1


This number represents some sort of a measurement of a body of water… We zijn bezig met 'WATER'... het getal wat je ziet lijkt een soort meting van water.
Hint 2


That's depth. What kind of thing is that deep? Diepte. Wat voor iets is zo diep? Remember 'water'...
Answer


The deepest 'water' in the world is Lake Baikal. Het diepste water ter wereld is Lake Baikal.