Hint 1


Vouw de Arena zo dat de onderkanten van de linker- en rechtermuur elkaar raken. Fold the Arena so that the bottoms of the left and right wall touch.




Hint 2


Plaats nu de overlevenden van de vorige spellen zoals deze op de website worden getoond. Now, place the survivors of the previous games as it's shown on the website.




Hint 3


Volg de volgorde van zetten. In elk geval heeft de speler maar één plaats waar hij of zij naartoe kan gaan. Follow the order of moves. In each case, the player has only one place he or she can move to.




Solution


121, 147