Hints & Help

Screenshot_14.png

Hint 1


The name seems to be encrypted De naam lijkt gecodeerd te zijn
Hint 2


Check the note with a lot of symbols and letters and find a pattern. Bekijk het briefje met veel symbolen en letters en zoek een patroon.
Hint 3


Find a symbol on the note and then look at the letter above and to the left of it. Zoek een symbool op het briefje en kijk dan naar de brief boven en links ervan.

Screenshot_2.png

Hint 1


Find the video on youtube. #nightcrawlerlittlefun Zoek de video op youtube. #nachtscrawlerlittlefun
Hint 2


The Night Crawler cuts this man 4 times. De Night Crawler snijdt deze man 4 keer.
Hint 3


He chooses the places to cut with precision. Hij kiest de plekken die hij snijdt met precisie.
Hint 4


Look at the pictures of the victims' bodies. Only one belongs to that man in the video. Kijk naar de foto's van de lichamen van de slachtoffers. Er is er maar één van die man in de video.
Hint 5


Second from the right. The location of the wounds match. Tweede van rechts. De locatie van de wonden komt overeen.
Hint 6


The order of the wounds is important, to get it right. De volgorde van de wonden is belangrijk, om het op te lossen.
Answer


Mark

Screenshot_5.png

HInt 1


What does the word MAIN means? Wat betekent het woord MAIN?
HInt 2


It's in french. Het is in het Frans.
Hint 3


"Main" is french for "hand". And the collage below has the french flag on the hand. "Main" is frans voor "hand". En de collage hieronder heeft de franse vlag op de hand.
HInt 4


Translate other parts of the body into the languages, indicated by the flags. Vertaal andere delen van het lichaam in de talen, aangegeven door de vlaggen.
Answer


https://www.instagram.com/nakke.eye.main.nariz/ You don't need an account to visit the page. Just use your internet browser. U heeft geen account nodig om de pagina te bezoeken. Gebruik gewoon uw internetbrowser.

Screenshot_16.png

Hint 1


Go to YouTube and check out the video. #iamcrawlingbehind Ga naar YouTube en bekijk de video. #iamcrawlingbehind
Hint 2


The people in the video, have certain attributes with or by them. De mensen in de video, hebben bepaalde attributen mee of bij hen.
Hint 3


The skull, the glass, the umbrella and the hat. De schedel, het glas, de paraplu en de hoed.
Hint 4


The first woman has a hat in her hand, the second guy is drinking at a pub… De eerste vrouw heeft een hoed in haar hand, de tweede man drinkt in een kroeg...
HInt 5


You can find these 4 victims' photos. Je kan deze 4 foto's van slachtoffers vinden.
Hint 6


Photos have symbols, and the attributes give you the order. De foto's hebben symbolen, en de attributen geven je de volgorde aan.
Answer


Mary

Screenshot_17.png

Hint 1


Solve the puzzle, that will lead you to a gmail address, before solving this one. Los de puzzel op, die je naar een gmail adres leidt, voordat je deze oplost.
HInt 2


You received a link. Go there and follow the instructions from the drawings. Je hebt een link ontvangen. Ga erheen en volg de instructies van de tekeningen.
Hint 3


Go right and stop when you see the three wires going over the wall. Ga naar rechts en stop als je de drie draden over de muur ziet gaan.
Hint 4


There are three symbols written there. Er zijn hier drie symbolen geschreven.
Answer


Zoe

Screenshot_6.png

Hint 1


Is there something also made of colored pieces of paper there in the Night Crawler messages? Is er ook iets gemaakt van gekleurde stukjes papier in de berichten van de Night Crawler?
HInt 2


Two faces made of chopped up pieces of paper. Twee gezichten van versnipperde stukjes papier.
Hint 3


The color of the pieces, comprising the faces is important. De kleur van de stukjes, bestaande uit de gezichten, is belangrijk.
Hint 4


If you only take green and red, or yellow and blue from the jumble of letters, what do you get? Als je alleen groen en rood, of geel en blauw uit de wirwar van letters haalt, wat krijg je dan?
HInt 5


The red and green and the blue and yellow pieces make specific shapes. De rode en groene en de blauwe en gele stukken maken specifieke vormen.
Hint 6


These are two symbols that can be translated into letters. Dit zijn twee symbolen die in letters kunnen worden vertaald.
Answer


Jo

Screenshot_8.png

Hint 1


Is there something also made of colored pieces of paper there in the Night Crawler messages? Is er ook iets gemaakt van gekleurde stukjes papier in de berichten van de Night Crawler?
HInt 2


Two faces made of chopped up pieces of paper. Twee gezichten van versnipperde stukjes papier.
Hint 3


The color of the pieces, comprising the faces is important. De kleur van de stukjes, bestaande uit de gezichten, is belangrijk.
Hint 4


If you only take green and red, or yellow and blue from the jumble of letters, what do you get? Als je alleen groen en rood, of geel en blauw uit de wirwar van letters haalt, wat krijg je dan?
HInt 5


The red and green and the blue and yellow pieces make specific shapes. De rode en groene en de blauwe en gele stukken maken specifieke vormen.
Hint 6


These are two symbols that can be translated into letters. Dit zijn twee symbolen die in letters kunnen worden vertaald.
Answer


Jo

Screenshot_3.png

Hint 1


Is there something also made of colored pieces of paper there in the Night Crawler messages? Is er ook iets gemaakt van gekleurde stukjes papier in de berichten van de Night Crawler?
HInt 2


Two faces made of chopped up pieces of paper. Twee gezichten van versnipperde stukjes papier.
Hint 3


The color of the pieces, comprising the faces is important. De kleur van de stukjes, bestaande uit de gezichten, is belangrijk.
Hint 4


If you only take green and red, or yellow and blue from the jumble of letters, what do you get? Als je alleen groen en rood, of geel en blauw uit de wirwar van letters haalt, wat krijg je dan?
HInt 5


The red and green and the blue and yellow pieces make specific shapes. De rode en groene en de blauwe en gele stukken maken specifieke vormen.
Hint 6


These are two symbols that can be translated into letters. Dit zijn twee symbolen die in letters kunnen worden vertaald.
Answer


Jo

Screenshot_4.png

Hint 1


Find the video on youtube. #nightcrawlerlittlefun Zoek de video op youtube. #nachtscrawlerlittlefun
Hint 2


The Night Crawler cuts this man 4 times. De Night Crawler snijdt deze man 4 keer.
Hint 3


He chooses the places to cut with precision. Hij kiest de plekken die hij snijdt met precisie.
Hint 4


Look at the pictures of the victims' bodies. Only one belongs to that man in the video. Kijk naar de foto's van de lichamen van de slachtoffers. Er is er maar één van die man in de video.
Hint 5


Second from the right. The location of the wounds match. Tweede van rechts. De locatie van de wonden komt overeen.
Hint 6


The order of the wounds is important, to get it right. De volgorde van de wonden is belangrijk, om het op te lossen.
Answer


Mark

Screenshot_1.png

Hint 1


Go to YouTube and check out the video. #iamcrawlingbehind Ga naar YouTube en bekijk de video. #iamcrawlingbehind
Hint 2


The people in the video, have certain attributes with or by them. De mensen in de video, hebben bepaalde attributen mee of bij hen.
Hint 3


The skull, the glass, the umbrella and the hat. De schedel, het glas, de paraplu en de hoed.
Hint 4


The first woman has a hat in her hand, the second guy is drinking at a pub… De eerste vrouw heeft een hoed in haar hand, de tweede man drinkt in een kroeg...
HInt 5


You can find these 4 victims' photos. Je kan deze 4 foto's van slachtoffers vinden.
Hint 6


Photos have symbols, and the attributes give you the order. De foto's hebben symbolen, en de attributen geven je de volgorde aan.
Answer


Mary

Screenshot_7.png

Hint 1


Go to YouTube and check out the video. #iamcrawlingbehind Ga naar YouTube en bekijk de video. #iamcrawlingbehind
Hint 2


The people in the video, have certain attributes with or by them. De mensen in de video, hebben bepaalde attributen mee of bij hen.
Hint 3


The skull, the glass, the umbrella and the hat. De schedel, het glas, de paraplu en de hoed.
Hint 4


The first woman has a hat in her hand, the second guy is drinking at a pub… De eerste vrouw heeft een hoed in haar hand, de tweede man drinkt in een kroeg...
HInt 5


You can find these 4 victims' photos. Je kan deze 4 foto's van slachtoffers vinden.
Hint 6


Photos have symbols, and the attributes give you the order. De foto's hebben symbolen, en de attributen geven je de volgorde aan.
Answer


Mary

Screenshot_10.png

Hint 1


Find the video on youtube. #nightcrawlerlittlefun Zoek de video op youtube. #nachtscrawlerlittlefun
Hint 2


The Night Crawler cuts this man 4 times. De Night Crawler snijdt deze man 4 keer.
Hint 3


He chooses the places to cut with precision. Hij kiest de plekken die hij snijdt met precisie.
Hint 4


Look at the pictures of the victims' bodies. Only one belongs to that man in the video. Kijk naar de foto's van de lichamen van de slachtoffers. Er is er maar één van die man in de video.
Hint 5


Second from the right. The location of the wounds match. Tweede van rechts. De locatie van de wonden komt overeen.
Hint 6


The order of the wounds is important, to get it right. De volgorde van de wonden is belangrijk, om het op te lossen.
Answer


Mark