Hints & Help

It is not Earth but it has to do with the text underneath.

We are looking for an alphabet with which you can decipher the text.

Hint 1


Follow the line to a picture with 3 rectangles. What do they look like? Volg de lijnen naar een plaatje met 3 vierkanten. Hoe zien die er uit?
Hint 2


Put several cards together to find the numbers Wellicht kun je sommmige kaarten tegelijk gebruiken
Hint 3


Some cards have markings in the corner. Other cards have the same markings on them. place the corners so they match the markings on other cards. Sommige kaarten hebben markeringen (bijvoorbeeld in de hoeken). Plaats de kaarten zo over elkaar dat ze matchen met de markeringen op de andere kaarten.
Solution - Oplossing


8083 - Follow the lines back and fill out the numbers there. 8083 - Volg de lijnen terug naar de plaatsen waar je het getal in kan vullen.

Hint 1


Look, the lines all point in different directions, and there's a different number of them. Kijk, de lijnen wijzen in verschillende richtingen en er is een verschillend aantal lijnen naast de letters.
Hint 2


Start with the letter to which the line is pointing. Begin met de letter waar de lijn naar toe wijst.
Hint 3


From the first letter, two steps to the right... Vanaf de eerste letter twee stapjes naar rechts...
Solution


You will find the last five: nttvp Je vindt 'last five': nttvp

Hint 1


Look! There's a man on the Moon! Kijk... en man op de maan!
Hint 2


How many expeditions were there, that landed on the Moon? Hoeveel expedities naar de maan kun je vinden?
Hint 3


Look up all the expeditions and examine their logos. Vind de expedities naar de man en bestudeer de logos.
Solution


Left picture = 12, right picture = 16 Als je de logos van de expedites kunt vinden dat kom je er achter dat dit Apollo 12 en Apollo 16 zijn geweest! Cijfers 12 en 16 kunnen we dus weer gebruiken!

Hint 1


Follow the two lines and find the two circles. Volg de lijnen naar de twee cirkels
Hint 2


There is another circle like that somewhere, but it has something the first two have not. Ergens anders vindt je ook nog een cirkel, deze heeft iets wat deze twee niet hebben.
Hint 3


Figure out the diameter of the two circles. You can compare them with the third one. Zoek de diameter van de 2 cirkels , je kunt ze vergelijken met de 3e cirkel.
Hint 4


One of the cards has something that looks like a ruler. 1 van de kaarten heeft een meetlint.
Solution


Small circle = 3, large circle = 6 De kleine cirkel = 3 en de grote cirkel = 6. Je kunt deze getallen ook weerin vullen als je de lijnen terugvolgt.

Hint 1


Look! There's a man on the Moon! Kijk... en man op de maan!
Hint 2


How many expeditions were there, that landed on the Moon? Hoeveel expedities naar de maan kun je vinden?
Hint 3


Look up all the expeditions and examine their logos. Vind de expedities naar de man en bestudeer de logos.
Solution


Left picture = 12, right picture = 16 Als je de logos van de expedites kunt vinden dat kom je er achter dat dit Apollo 12 en Apollo 16 zijn geweest! Cijfers 12 en 16 kunnen we dus weer gebruiken!

Hint 1


Look! There's a man on the Moon! Kijk... en man op de maan!
Hint 2


How many expeditions were there, that landed on the Moon? Hoeveel expedities naar de maan kun je vinden?
Hint 3


Look up all the expeditions and examine their logos. Vind de expedities naar de man en bestudeer de logos.
Solution


Left picture = 12, right picture = 16 Als je de logos van de expedites kunt vinden dat kom je er achter dat dit Apollo 12 en Apollo 16 zijn geweest! Cijfers 12 en 16 kunnen we dus weer gebruiken!

Hint 1


Look! There's a man on the Moon! Kijk... en man op de maan!
Hint 2


How many expeditions were there, that landed on the Moon? Hoeveel expedities naar de maan kun je vinden?
Hint 3


Look up all the expeditions and examine their logos. Vind de expedities naar de man en bestudeer de logos.
Solution


Left picture = 12, right picture = 16 Als je de logos van de expedites kunt vinden dat kom je er achter dat dit Apollo 12 en Apollo 16 zijn geweest! Cijfers 12 en 16 kunnen we dus weer gebruiken!

Hint 1


Follow the line to a picture with 3 rectangles. What do they look like? Volg de lijnen naar een plaatje met 3 vierkanten. Hoe zien die er uit?
Hint 2


Put several cards together to find the numbers Wellicht kun je sommmige kaarten tegelijk gebruiken
Hint 3


Some cards have markings in the corner. Other cards have the same markings on them. place the corners so they match the markings on other cards. Sommige kaarten hebben markeringen (bijvoorbeeld in de hoeken). Plaats de kaarten zo over elkaar dat ze matchen met de markeringen op de andere kaarten.
Solution - Oplossing


8083 - Follow the lines back and fill out the numbers there. 8083 - Volg de lijnen terug naar de plaatsen waar je het getal in kan vullen.

Hint 1


You can find 4 more symbols like that on another card. Compare them. Je kunt op een andere kaart nog meer van deze symbolen vinden. Vergelijk ze eens!
Hint 2


The position of the shapes in each symbol affects the positions of the roman numerals below it. Het gaat om de plaats van de vormen in elk symbool. Hierdoor zijn de Romeinse cijfers steeds anders.
Hint 3


Each shape has it's own numeral attached to it and the position of the numeral depends on the position of the geometric figure. Elke vorm heeft zijn eigen Romeinse nummer. Door de grootte en de positie in het symbool te bekijken kun je zien welk nummer bij welke vorm hoort.
Hint 4


The outer layer of the symbol correlates to the first numeral, the middle layer - to the second, the innermost layer - to the third. De buitenste (grootste) laag van elke symbool is het eerste nummer. De middelste laag- het tweede en de binneste (kleinste) laag is het derde nummer.
Solution


It will give you : III VII V ( we will use them in the machine) Je krijgt de cijders : III VII V (die we in de Enigma gaan gebruiken)

Hint 1


Look! There's a man on the Moon! Kijk... en man op de maan!
Hint 2


How many expeditions were there, that landed on the Moon? Hoeveel expedities naar de maan kun je vinden?
Hint 3


Look up all the expeditions and examine their logos. Vind de expedities naar de man en bestudeer de logos.
Solution


Left picture = 12, right picture = 16 Als je de logos van de expedites kunt vinden dat kom je er achter dat dit Apollo 12 en Apollo 16 zijn geweest! Cijfers 12 en 16 kunnen we dus weer gebruiken!

Hint 1


Look, the lines all point in different directions, and there's a different number of them. Kijk, de lijnen wijzen in verschillende richtingen en er is een verschillend aantal lijnen naast de letters.
Hint 2


Start with the letter to which the line is pointing. Begin met de letter waar de lijn naar toe wijst.
Hint 3


From the first letter, two steps to the right... Vanaf de eerste letter twee stapjes naar rechts...
Solution


You will find the last five: nttvp Je vindt 'last five': nttvp

Hint 1


Look, the lines all point in different directions, and there's a different number of them. Kijk, de lijnen wijzen in verschillende richtingen en er is een verschillend aantal lijnen naast de letters.
Hint 2


Start with the letter to which the line is pointing. Begin met de letter waar de lijn naar toe wijst.
Hint 3


From the first letter, two steps to the right... Vanaf de eerste letter twee stapjes naar rechts...
Solution


You will find the last five: nttvp Je vindt 'last five': nttvp

Mystery employee


TrainMark hecht grote waarde aan het eigen maken van de bedrijfscultuur van de opdrachtgever. Om dit te bewerkstellingen zullen wij voor de trainingen altijd meewerken in de organisatie als mystery employee. De Mystery Employee Visit is een uniek aspect. Wij zijn ervan overtuigd dat je de praktijk van een bedrijf of organisatie het beste leert kennen door er onderdeel van uit te maken. Anoniem en op de werkvloer, zodat de indrukken die je opdoet ongefilterd en authentiek zijn. De mystery employee visit vormt een krachtige basis om in een trainingstraject tot de gewenste gedragsverandering te komen. Het maakt de spiegel waarin we mensen laten kijken nog confronterender, en daarmee het leereffect groter. Het stelt ons in staat om gast- en klantvriendelijkheidsprocessen op de meest effectieve manier te verbeteren, namelijk van binnenuit. Inmiddels hebben we ontelbare bedrijfsomgevingen geobserveerd. We hebben met medewerkers schouder aan schouder gestaan, problemen opgelost, gelachen en - dat ook - gemopperd met elkaar.
IK-factor


Een zorginstelling, winkel, bank of restaurant; overal waar menselijk contact een belangrijk onderdeel is van de dienstverlening kunt u niet zonder sfeermakers. De manier waarop uw medewerkers gasten en klanten bejegenen, is bepalend voor uw succes. Een kwestie van ‘eigenaarschap’ tonen en ‘persoonlijk leiderschap’ in praktijk brengen, zou je denken. Maar als u zulke termen gaat gebruiken, komt u niet ver. Te vaag en te abstract voor uw team. De onderliggende vraag is simpeler: hoe laat u medewerkers inzien dat hun gedrag invloed heeft op het gedrag van de klant; dat een leuke actie vrijwel altijd leidt tot een leuke reactie en dus tot sfeer. Kortom, het is tijd voor de IK-factor. In iedereen zit het verlangen om de ander te verrassen en te behagen; de kunst is om dat verlangen te herkennen en te leren gebruiken. Aan de hand van tal van praktijkvoorbeelden laten we zien wat nodig is om de IK-factor in jezelf naar boven te halen. We reiken in de training en presentaties direct bruikbare handvatten aan met als uitgangspunt: wat kan IK doen om het gewenste gedrag te tonen en uit te dragen? Of je met elkaar een bijzondere ontmoeting beleeft, heb je namelijk zelf in de hand. Dat maakt de IK-factor zo ontzettend interessant, relevant en zo leuk.

Hint 1


Look, the lines all point in different directions, and there's a different number of them. Kijk, de lijnen wijzen in verschillende richtingen en er is een verschillend aantal lijnen naast de letters.
Hint 2


Start with the letter to which the line is pointing. Begin met de letter waar de lijn naar toe wijst.
Hint 3


From the first letter, two steps to the right... Vanaf de eerste letter twee stapjes naar rechts...
Solution


You will find the last five: nttvp Je vindt 'last five': nttvp

Hint 1


Scan the QR code and download the file. Scan de QR Code en download het bestand.
Hint 2


Oh, no, there's an error. But it doesn't matter. Shit! een ERROR... hmmm maakt niet uit.
Hint 3


What's te size of the file in bits? What is de grootte van het bestand in bits ?
Hint 4


Translate bits into bytes. Okaa...nu nog naar bytes omrekenen zo te zien!
Solution


2011

Hint 1


Scan the QR code and download the file. Scan de QR Code en download het bestand.
Hint 2


Oh, no, there's an error. But it doesn't matter. Shit! een ERROR... hmmm maakt niet uit.
Hint 3


What's te size of the file in bits? What is de grootte van het bestand in bits ?
Hint 4


Translate bits into bytes. Okaa...nu nog naar bytes omrekenen zo te zien!
Solution


2011

Hint 1


Look, the lines all point in different directions, and there's a different number of them. Kijk, de lijnen wijzen in verschillende richtingen en er is een verschillend aantal lijnen naast de letters.
Hint 2


Start with the letter to which the line is pointing. Begin met de letter waar de lijn naar toe wijst.
Hint 3


From the first letter, two steps to the right... Vanaf de eerste letter twee stapjes naar rechts...
Solution


You will find the last five: nttvp Je vindt 'last five': nttvp

Hint 1


Look! There's a man on the Moon! Kijk... en man op de maan!
Hint 2


How many expeditions were there, that landed on the Moon? Hoeveel expedities naar de maan kun je vinden?
Hint 3


Look up all the expeditions and examine their logos. Vind de expedities naar de man en bestudeer de logos.
Solution


Left picture = 12, right picture = 16 Als je de logos van de expedites kunt vinden dat kom je er achter dat dit Apollo 12 en Apollo 16 zijn geweest! Cijfers 12 en 16 kunnen we dus weer gebruiken!

© 2019 NoxBox is a brand name of Rena Beheer BV

Terms and Conditions

NOXBOX on Facebook

EMAIL: 

STOCKISTS: