Hints & Help 

Screenshot_1.png

It is not Earth but it has to do with the text underneath.

We are looking for an alphabet with which you can decipher the text.

Hint 1


Look, the lines all point in different directions, and there's a different number of them. Kijk, de lijnen wijzen in verschillende richtingen en er is een verschillend aantal lijnen naast de letters.
Hint 2


Start with the letter to which the line is pointing. Begin met de letter waar de lijn naar toe wijst.
Hint 3


From the first letter, two steps to the right... Vanaf de eerste letter twee stapjes naar rechts...
Solution


You will find the last five: nttvp Je vindt 'last five': nttvp

Screenshot_19.png

Hint 1


If you know the three words, surely, you'll find the next 9. Je weet nu de 3 woorden....en kunt de volgende 9 makkelijk vinden!
Hint 2


Google the 3 first words. Google de eerste 3 woorden.
Hint 3


James while John had had...
Solution


had had had had had had had had had https://en.wikipedia.org/wiki/James_while_John_had_had_had_had_had_had_had_had_had_had_had_a_better_effect_on_the_teacher

Screenshot_18.png

Hint 1


Look, the lines all point in different directions, and there's a different number of them. Kijk, de lijnen wijzen in verschillende richtingen en er is een verschillend aantal lijnen naast de letters.
Hint 2


Start with the letter to which the line is pointing. Begin met de letter waar de lijn naar toe wijst.
Hint 3


From the first letter, two steps to the right... Vanaf de eerste letter twee stapjes naar rechts...
Solution


You will find the last five: nttvp Je vindt 'last five': nttvp

Screenshot_11.png

Hint 1


Follow the two lines and find the two circles. Volg de lijnen naar de twee cirkels
Hint 2


There is another circle like that somewhere, but it has something the first two have not. Ergens anders vindt je ook nog een cirkel, deze heeft iets wat deze twee niet hebben.
Hint 3


Figure out the diameter of the two circles. You can compare them with the third one. Zoek de diameter van de 2 cirkels , je kunt ze vergelijken met de 3e cirkel.
Hint 4


One of the cards has something that looks like a ruler. 1 van de kaarten heeft een meetlint.
Solution


Small circle = 3, large circle = 6 De kleine cirkel = 3 en de grote cirkel = 6. Je kunt deze getallen ook weerin vullen als je de lijnen terugvolgt.

Screenshot_21.png

Hint 1


Follow the two lines and find the two circles. Volg de lijnen naar de twee cirkels
Hint 2


There is another circle like that somewhere, but it has something the first two have not. Ergens anders vindt je ook nog een cirkel, deze heeft iets wat deze twee niet hebben.
Hint 3


Figure out the diameter of the two circles. You can compare them with the third one. Zoek de diameter van de 2 cirkels , je kunt ze vergelijken met de 3e cirkel.
Hint 4


One of the cards has something that looks like a ruler. 1 van de kaarten heeft een meetlint.
Solution


Small circle = 3, large circle = 6 De kleine cirkel = 3 en de grote cirkel = 6. Je kunt deze getallen ook weerin vullen als je de lijnen terugvolgt.

Screenshot_20.png

Hint 1


You can find out what the "model" is, if you solve another puzzle with this word. Je kunt er achter komen welk "model" we zoeken als je een andere puzzel oplost.
Hint 2


The model is DNA. So who are the scientists, related to its structure? Juist, het model is "DNA'. We zoeken de wetenschappers die dit "model" oftwel het DNA hebben ontdekt.
Hint 3


James Watson and Francis Crick
Hint 4


Count the number of lines for both names. Only one of the first names have the required number of letters. Tel het aantal 'puntjes'voor beide namen. Alleen 1 van de eerste voornamen past hierin.
Solution


JAMES. That's WORD 1. Juist. James. Dat is woord 1!

Screenshot_16.png

Hint 1


You can find out what the "model" is, if you solve another puzzle with this word. Je kunt er achter komen welk "model" we zoeken als je een andere puzzel oplost.
Hint 2


The model is DNA. So who are the scientists, related to its structure? Juist, het model is "DNA'. We zoeken de wetenschappers die dit "model" oftwel het DNA hebben ontdekt.
Hint 3


James Watson and Francis Crick
Hint 4


Count the number of lines for both names. Only one of the first names have the required number of letters. Tel het aantal 'puntjes'voor beide namen. Alleen 1 van de eerste voornamen past hierin.
Solution


JAMES. That's WORD 1. Juist. James. Dat is woord 1!

Screenshot_8.png

Hint 1


Follow the two lines and find the two circles. Volg de lijnen naar de twee cirkels
Hint 2


There is another circle like that somewhere, but it has something the first two have not. Ergens anders vindt je ook nog een cirkel, deze heeft iets wat deze twee niet hebben.
Hint 3


Figure out the diameter of the two circles. You can compare them with the third one. Zoek de diameter van de 2 cirkels , je kunt ze vergelijken met de 3e cirkel.
Hint 4


One of the cards has something that looks like a ruler. 1 van de kaarten heeft een meetlint.
Solution


Small circle = 3, large circle = 6 De kleine cirkel = 3 en de grote cirkel = 6. Je kunt deze getallen ook weerin vullen als je de lijnen terugvolgt.

Screenshot_6.png

Hint 1


Look, the lines all point in different directions, and there's a different number of them. Kijk, de lijnen wijzen in verschillende richtingen en er is een verschillend aantal lijnen naast de letters.
Hint 2


Start with the letter to which the line is pointing. Begin met de letter waar de lijn naar toe wijst.
Hint 3


From the first letter, two steps to the right... Vanaf de eerste letter twee stapjes naar rechts...
Solution


You will find the last five: nttvp Je vindt 'last five': nttvp

Screenshot_4.png

Hint 1


If you know the three words, surely, you'll find the next 9. Je weet nu de 3 woorden....en kunt de volgende 9 makkelijk vinden!
Hint 2


Google the 3 first words. Google de eerste 3 woorden.
Hint 3


James while John had had...
Solution


had had had had had had had had had https://en.wikipedia.org/wiki/James_while_John_had_had_had_had_had_had_had_had_had_had_had_a_better_effect_on_the_teacher

Screenshot_2.png

Hint 1


You can find the site of the MACHINE on the internet. Just google its name. Je kunt de Enigma machine gewoon op internet vinden. Google hem maar eens.
Hint 2


There are 3 rotors in the MACHINE. Input the results of the three puzzles (roman numerals, letters, digits). Er ziten 3 'rotors' in de Enigma. Voer de resultaten van de 3 puzzels (Romeinse cijfers, letters en cijfers) in op de website van de Enigma. YES jullie gaan een Enigma bedienen!
Hint 3


Now input the two strings of letters that form the CIPHER Omdat te doen heb je ook de 2 woorden nodig (CIPHER) dit is de gecodeerde tekst die de machine in gaat.
Solution


If you put in all data correctly the machine gives you : Coriolanus Als je alles goed hebt ingevoed is het gedecodeerde woord: Coriolanus

Screenshot_14.png

Hint 1


There's only one master of suspense. Er is maar 1 'master of suspense'!
Hint 2


Find the films Alfred Hitchcock maid in 1976, 1953, 1938 and 1964 Zoek de films die Alfred Hitchcock maakte in 1976, 1953, 1938 and 1964
Hint 3


Their first letters give you the word "FILM". Now, do the same with the other dates. De eerste letters van die films geeft je het woord "FILM". Doe het zelfde met de andere data.
Solution


The other movie names first lettes gives you 'nulfj' De andere data en filmnamen (eerste letters) geven 'nulfj'

Screenshot_12.png

Hint 1


Look, the lines all point in different directions, and there's a different number of them. Kijk, de lijnen wijzen in verschillende richtingen en er is een verschillend aantal lijnen naast de letters.
Hint 2


Start with the letter to which the line is pointing. Begin met de letter waar de lijn naar toe wijst.
Hint 3


From the first letter, two steps to the right... Vanaf de eerste letter twee stapjes naar rechts...
Solution


You will find the last five: nttvp Je vindt 'last five': nttvp

Screenshot_22.png

Hint 1


You can find the site of the MACHINE on the internet. Just google its name. Je kunt de Enigma machine gewoon op internet vinden. Google hem maar eens.
Hint 2


There are 3 rotors in the MACHINE. Input the results of the three puzzles (roman numerals, letters, digits). Er ziten 3 'rotors' in de Enigma. Voer de resultaten van de 3 puzzels (Romeinse cijfers, letters en cijfers) in op de website van de Enigma. YES jullie gaan een Enigma bedienen!
Hint 3


Now input the two strings of letters that form the CIPHER Omdat te doen heb je ook de 2 woorden nodig (CIPHER) dit is de gecodeerde tekst die de machine in gaat.
Solution


If you put in all data correctly the machine gives you : Coriolanus Als je alles goed hebt ingevoed is het gedecodeerde woord: Coriolanus

Screenshot_10.png

Hint 1


You can find out what the "model" is, if you solve another puzzle with this word. Je kunt er achter komen welk "model" we zoeken als je een andere puzzel oplost.
Hint 2


The model is DNA. So who are the scientists, related to its structure? Juist, het model is "DNA'. We zoeken de wetenschappers die dit "model" oftwel het DNA hebben ontdekt.
Hint 3


James Watson and Francis Crick
Hint 4


Count the number of lines for both names. Only one of the first names have the required number of letters. Tel het aantal 'puntjes'voor beide namen. Alleen 1 van de eerste voornamen past hierin.
Solution


JAMES. That's WORD 1. Juist. James. Dat is woord 1!

Screenshot_13.png

Hint 1


You can find the site of the MACHINE on the internet. Just google its name. Je kunt de Enigma machine gewoon op internet vinden. Google hem maar eens.
Hint 2


There are 3 rotors in the MACHINE. Input the results of the three puzzles (roman numerals, letters, digits). Er ziten 3 'rotors' in de Enigma. Voer de resultaten van de 3 puzzels (Romeinse cijfers, letters en cijfers) in op de website van de Enigma. YES jullie gaan een Enigma bedienen!
Hint 3


Now input the two strings of letters that form the CIPHER Omdat te doen heb je ook de 2 woorden nodig (CIPHER) dit is de gecodeerde tekst die de machine in gaat.
Solution


If you put in all data correctly the machine gives you : Coriolanus Als je alles goed hebt ingevoed is het gedecodeerde woord: Coriolanus

Screenshot_9.png

Hint 1


Those pictures seem to point to 3 different characters. Who are they? De plaatjes refereren aan 3 verschillende karakters. Wie zijn dit?
Hint 2


Frankenstein, Hamlet, Sherlock. Ok so who's' the actor, connected to all 3? We zoeken dus een acteur die een connectie heeft met Frankenstein, Hamlet, Sherlock.
Hint 3


Benedict Cumberbatch. And what's with him and the year 2014? He played in a movie, I bet. Benedict Cumberbatch. En we zoeken een film uit 2014 waarin hij dus speelde.
Hint 4


The movie is The Imitation Game. Die film is The Imitation Game.
Hint 5


What was the machine from that movie? Welke machine werk er 'gekraakt' in die film?
Solution


The enigma machine. So the "Machine" is Enigma M3. De Enigma Machine. Dus de "Machine"is de Enigma M3.

Screenshot_23.png

Hint 1


If you know the three words, surely, you'll find the next 9. Je weet nu de 3 woorden....en kunt de volgende 9 makkelijk vinden!
Hint 2


Google the 3 first words. Google de eerste 3 woorden.
Hint 3


James while John had had...
Solution


had had had had had had had had had https://en.wikipedia.org/wiki/James_while_John_had_had_had_had_had_had_had_had_had_had_had_a_better_effect_on_the_teacher