Hints & Help

-- tony1.png

Hint 1


The price tag beneath the cupcakes shows you how much the whole pack costs. From that, you can figure out how much each individual cupcake cost. Het prijskaartje onder de cup cakes laat zien hoeveel het hele pakket kost. Daaruit kunt je berekenen hoeveel elke individuele cup cake kost.
Hint 2


Look at the first pack of cupcakes. They are the same, and 4 of them cost 12. So how much would only one cost? Kijk naar het eerste pak cup cakes. Ze zijn hetzelfde, en 4 van hen kosten 12. Dus hoeveel zou er maar één kosten?
Hint 3


It's 3! Now, if that cupcake costs 3, how much would a chocolate one cost, based on the next pack of three cupcakes? Het is 3! Als die cup cake nu 3 euro kost, hoeveel zou een chocolade cup cake dan kosten, gebaseerd op het volgende pakket van drie cup cakes?
Hint 4


Replace the cupcakes you already know the cost for with a number, and subtract this number from the sum. Vervang de cup cakes waarvan u de kosten al kent door een getal en trek dit getal af van de som.
Answers


Pink is 3, brown is 5, violet is 7, strawberry is 10 Roze is 3, bruin is 5, violet is 7, aardbei is 10

-- tony2.png

Hint 1


How do you think, which of these cookies are tastier than the others, judging by the amount that was eaten? Hoe denk je, welke van deze koekjes zijn lekkerder dan de andere, te oordelen naar de hoeveelheid die is gegeten?
Hint 2


The more of the cookie someone ate - the tastier it is, of course! Hoe meer koekjes iemand at, des te lekkerder is het natuurlijk!
Hint 3


Now, compare the partially eaten cookies to the whole ones. The colorful sprinkles on top of it will tell you which is which. Vergelijk nu de gedeeltelijk opgegeten koekjes met de hele. De kleurrijke hagelslag erop zal je vertellen welke dat is
Answer


1-2-5-6-3-4

-- tony3.png

Hint 1


How do you think, which of these cookies are tastier than the others, judging by the amount that was eaten? Hoe denk je, welke van deze koekjes zijn lekkerder dan de andere, te oordelen naar de hoeveelheid die is gegeten?
Hint 2


The more of the cookie someone ate - the tastier it is, of course! Hoe meer koekjes iemand at, des te lekkerder is het natuurlijk!
Hint 3


Now, compare the partially eaten cookies to the whole ones. The colorful sprinkles on top of it will tell you which is which. Vergelijk nu de gedeeltelijk opgegeten koekjes met de hele. De kleurrijke hagelslag erop zal je vertellen welke dat is
Answer


1-2-5-6-3-4

-- tony4.png

Hint 1


How do you think, which of these cookies are tastier than the others, judging by the amount that was eaten? Hoe denk je, welke van deze koekjes zijn lekkerder dan de andere, te oordelen naar de hoeveelheid die is gegeten?
Hint 2


The more of the cookie someone ate - the tastier it is, of course! Hoe meer koekjes iemand at, des te lekkerder is het natuurlijk!
Hint 3


Now, compare the partially eaten cookies to the whole ones. The colorful sprinkles on top of it will tell you which is which. Vergelijk nu de gedeeltelijk opgegeten koekjes met de hele. De kleurrijke hagelslag erop zal je vertellen welke dat is
Answer


1-2-5-6-3-4

-- tony5.png

Hint 1


We know that the strawberry wafer is 32 cm. How much are the others, compared to it? We weten dat de aardbeienwafel 32 cm is. Hoeveel zijn de anderen in vergelijking met die de aardbeienwafel?
Hint 2


Each pair has a small wafer and a large one that's 2 times bigger. Elk paar heeft een kleine wafel en een grote die 2 keer groter is.
Hint 3


Of one wafer is 32, and the one next to it is two times bigger, it's 64 cm. And if it's 2 times smaller, it's 16. Van één wafel is 32, en die ernaast is twee keer zo groot, hij is 64 cm. En als het 2 keer Kleiner is, is het 16.
Answer


16, 128

-- tony7.png

Hint 1


We know that the strawberry wafer is 32 cm. How much are the others, compared to it? We weten dat de aardbeienwafel 32 cm is. Hoeveel zijn de anderen in vergelijking met die de aardbeienwafel?
Hint 2


Each pair has a small wafer and a large one that's 2 times bigger. Elk paar heeft een kleine wafel en een grote die 2 keer groter is.
Hint 3


Of one wafer is 32, and the one next to it is two times bigger, it's 64 cm. And if it's 2 times smaller, it's 16. Van één wafel is 32, en die ernaast is twee keer zo groot, hij is 64 cm. En als het 2 keer Kleiner is, is het 16.
Answer


16, 128

-- tony8.png

Hint 1


How do you think, which of these cookies are tastier than the others, judging by the amount that was eaten? Hoe denk je, welke van deze koekjes zijn lekkerder dan de andere, te oordelen naar de hoeveelheid die is gegeten?
Hint 2


The more of the cookie someone ate - the tastier it is, of course! Hoe meer koekjes iemand at, des te lekkerder is het natuurlijk!
Hint 3


Now, compare the partially eaten cookies to the whole ones. The colorful sprinkles on top of it will tell you which is which. Vergelijk nu de gedeeltelijk opgegeten koekjes met de hele. De kleurrijke hagelslag erop zal je vertellen welke dat is
Answer


1-2-5-6-3-4

-- tony9.png

Hint 1


We know that the strawberry wafer is 32 cm. How much are the others, compared to it? We weten dat de aardbeienwafel 32 cm is. Hoeveel zijn de anderen in vergelijking met die de aardbeienwafel?
Hint 2


Each pair has a small wafer and a large one that's 2 times bigger. Elk paar heeft een kleine wafel en een grote die 2 keer groter is.
Hint 3


Of one wafer is 32, and the one next to it is two times bigger, it's 64 cm. And if it's 2 times smaller, it's 16. Van één wafel is 32, en die ernaast is twee keer zo groot, hij is 64 cm. En als het 2 keer Kleiner is, is het 16.
Answer


16, 128

-- tony10.png

Hint 1


Look at the colors of the lollipops. What combination of colors gives you orange, green and violet? Kijk naar de kleuren van de lolly's. Welke combinatie van kleuren geeft je oranje, groen en paars?
Hint 2


You need a yellow fruit and a red one to make orange, yellow and blue for the green and red+blue for the violet. But remember, there are certain things that can't be in one lollipop together. Je hebt een gele vrucht en een rode nodig om oranje, geel en blauw te maken voor groen en rood + blauw voor paars. Maar vergeet niet dat er bepaalde dingen zijn die niet samen in één lolly kunnen zitten.
Hint 3


The first lollipop is orange and yellow. So it requires both banana and lemon. One for the yellow part and one for the orange part. But which red fruit should we add? Cherry and lemon can't be in one lollipop. So it has to be strawberry. So the answer here is - strawberry, lemon, banana De eerste lolly is oranje en geel. Het heeft dus zowel banaan als citroen nodig. Een voor het gele gedeelte en een voor het oranje gedeelte. Maar welk rood fruit moeten we toevoegen? Kers en citroen kunnen niet in één lolly zitten. Het moet dus aardbei zijn. Dus het antwoord hier is - aardbei, citroen, banaan
Answer


strawberry, lemon, banana / strawberry, cherry, grapes / grapes, blueberry, lemon aardbei, citroen, banaan/ aardbei, kers, druiven/ druiven, bosbes, citroen

-- tony11.png

Hint 1


We know that the strawberry wafer is 32 cm. How much are the others, compared to it? We weten dat de aardbeienwafel 32 cm is. Hoeveel zijn de anderen in vergelijking met die de aardbeienwafel?
Hint 2


Each pair has a small wafer and a large one that's 2 times bigger. Elk paar heeft een kleine wafel en een grote die 2 keer groter is.
Hint 3


Of one wafer is 32, and the one next to it is two times bigger, it's 64 cm. And if it's 2 times smaller, it's 16. Van één wafel is 32, en die ernaast is twee keer zo groot, hij is 64 cm. En als het 2 keer Kleiner is, is het 16.
Answer


16, 128