Hints & Help

Hint 1


Count the number of layers in the cakes. Do you see how they are changing? Tel het aantal lagen in de taarten. Zie je hoe ze veranderen?
Hint 2


The first one has just 1 layer. The next - 2. Then 4, then 7... De eerste heeft slechts 1 laag. De volgende - 2. Dan 4, dan 7 ...
Hint 3


1+1=2. 2+2=4. 4+3=7. 7+4=11.
Hint 4


Each time the cook adds +1, +2, +3, +4… what's next? Elke keer dat de kok +1, +2, +3, + 4 toevoegt ... wat volgt er nu?
Hint 5


...+5, +6.
Hint 6


16, 22

Hint 1


There are 6 different types of ice cream by the amount of chocolate in them. And there are 6 different colors of the ice cream on the card. Er zijn 6 verschillende soorten ijs door de hoeveelheid chocolade erin. En er staan 6 verschillende kleuren ijs op de kaart.
Hint 2


The darker the ice cream - the more chocolate is in it. Hoe donkerder het ijs is, hoe meer chocolade erin zit
Hint 3


The number on the cone gives you the total chocolateness of the ice cream/ Co one scoop of 100 and one of 50 will give you 150. Het nummer op de kegel geeft je de totale chocolade inhoud van het ijsje, eén schep van 100 en één van 50 geeft je 150.
Answer


65

Hint 1


There are 6 different types of ice cream by the amount of chocolate in them. And there are 6 different colors of the ice cream on the card. Er zijn 6 verschillende soorten ijs door de hoeveelheid chocolade erin. En er staan 6 verschillende kleuren ijs op de kaart.
Hint 2


The darker the ice cream - the more chocolate is in it. Hoe donkerder het ijs is, hoe meer chocolade erin zit
Hint 3


The number on the cone gives you the total chocolateness of the ice cream/ Co one scoop of 100 and one of 50 will give you 150. Het nummer op de kegel geeft je de totale chocolade inhoud van het ijsje, eén schep van 100 en één van 50 geeft je 150.
Answer


65

Hint 1


Compare the paw-prints. We are looking for two bears of certain sizes. Vergelijk de pootafdrukken. We zijn op zoek naar twee beren van bepaalde maten.
Hint 2


Find the second largest and the second smallest paw-print and follow it to the honey. Zoek de op een na grootste en de op een na kleinste pootafdruk en volg deze naar de honing.
Answer


Bee zero, bee lux

Hint 1


Count the number of layers in the cakes. Do you see how they are changing? Tel het aantal lagen in de taarten. Zie je hoe ze veranderen?
Hint 2


The first one has just 1 layer. The next - 2. Then 4, then 7... De eerste heeft slechts 1 laag. De volgende - 2. Dan 4, dan 7 ...
Hint 3


1+1=2. 2+2=4. 4+3=7. 7+4=11.
Hint 4


Each time the cook adds +1, +2, +3, +4… what's next? Elke keer dat de kok +1, +2, +3, + 4 toevoegt ... wat volgt er nu?
Hint 5


...+5, +6.
Hint 6


16, 22

Hint 1


Compare the paw-prints. We are looking for two bears of certain sizes. Vergelijk de pootafdrukken. We zijn op zoek naar twee beren van bepaalde maten.
Hint 2


Find the second largest and the second smallest paw-print and follow it to the honey. Zoek de op een na grootste en de op een na kleinste pootafdruk en volg deze naar de honing.
Answer


Bee zero, bee lux

Hint 1


Compare the paw-prints. We are looking for two bears of certain sizes. Vergelijk de pootafdrukken. We zijn op zoek naar twee beren van bepaalde maten.
Hint 2


Find the second largest and the second smallest paw-print and follow it to the honey. Zoek de op een na grootste en de op een na kleinste pootafdruk en volg deze naar de honing.
Answer


Bee zero, bee lux

Hint 1


Count the number of layers in the cakes. Do you see how they are changing? Tel het aantal lagen in de taarten. Zie je hoe ze veranderen?
Hint 2


The first one has just 1 layer. The next - 2. Then 4, then 7... De eerste heeft slechts 1 laag. De volgende - 2. Dan 4, dan 7 ...
Hint 3


1+1=2. 2+2=4. 4+3=7. 7+4=11.
Hint 4


Each time the cook adds +1, +2, +3, +4… what's next? Elke keer dat de kok +1, +2, +3, + 4 toevoegt ... wat volgt er nu?
Hint 5


...+5, +6.
Hint 6


16, 22

Hint 1


Compare the paw-prints. We are looking for two bears of certain sizes. Vergelijk de pootafdrukken. We zijn op zoek naar twee beren van bepaalde maten.
Hint 2


Find the second largest and the second smallest paw-print and follow it to the honey. Zoek de op een na grootste en de op een na kleinste pootafdruk en volg deze naar de honing.
Answer


Bee zero, bee lux

Hint 1


Compare the paw-prints. We are looking for two bears of certain sizes. Vergelijk de pootafdrukken. We zijn op zoek naar twee beren van bepaalde maten.
Hint 2


Find the second largest and the second smallest paw-print and follow it to the honey. Zoek de op een na grootste en de op een na kleinste pootafdruk en volg deze naar de honing.
Answer


Bee zero, bee lux

© 2020 NoxBox is een merknaam van Rena Beheer BV

Algemene Voorwaarden

  • Facebook
  • Instagram

Onze locaties

Contact

Low Ham 35

5102 AA

Dongen

The Netherlands