Hints & Help

Hint 1


The price tag beneath the cupcakes shows you how much the whole pack costs. From that, you can figure out how much each individual cupcake cost. Het prijskaartje onder de cup cakes laat zien hoeveel het hele pakket kost. Daaruit kunt je berekenen hoeveel elke individuele cup cake kost.
Hint 2


Look at the first pack of cupcakes. They are the same, and 4 of them cost 12. So how much would only one cost? Kijk naar het eerste pak cup cakes. Ze zijn hetzelfde, en 4 van hen kosten 12. Dus hoeveel zou er maar één kosten?
Hint 3


It's 3! Now, if that cupcake costs 3, how much would a chocolate one cost, based on the next pack of three cupcakes? Het is 3! Als die cup cake nu 3 euro kost, hoeveel zou een chocolade cup cake dan kosten, gebaseerd op het volgende pakket van drie cup cakes?
Hint 4


Replace the cupcakes you already know the cost for with a number, and subtract this number from the sum. Vervang de cup cakes waarvan u de kosten al kent door een getal en trek dit getal af van de som.
Answers


Pink is 3, brown is 5, violet is 7, strawberry is 10 Roze is 3, bruin is 5, violet is 7, aardbei is 10

Hint 1


The clock shows you when the test started. So the time when the next candy started its test, the previous one finished it. De klok laat zien wanneer de test is begonnen. Dus de tijd dat het volgende snoepje met zijn test begon, maakte het vorige af.
Hint 2


That means the first candy only lasted 10 minutes. Dat betekent dat het eerste snoepje maar 10 minuten duurde.
Hint 3


The last candy is tricky. The test started at 55 min. But how long did all the tests combined go? Het laatste snoepje is lastig. De test begon op 55 minuten. Maar hoe lang gingen alle tests samen?
Hint 4


It all lasted for an hour, so the last candy lasted for 5 minutes. Het duurde allemaal een uur, dus het laatste snoepje duurde 5 minuten.
Answer


10, 15, 15, 15, 5

Hint 1


The clock shows you when the test started. So the time when the next candy started its test, the previous one finished it. De klok laat zien wanneer de test is begonnen. Dus de tijd dat het volgende snoepje met zijn test begon, maakte het vorige af.
Hint 2


That means the first candy only lasted 10 minutes. Dat betekent dat het eerste snoepje maar 10 minuten duurde.
Hint 3


The last candy is tricky. The test started at 55 min. But how long did all the tests combined go? Het laatste snoepje is lastig. De test begon op 55 minuten. Maar hoe lang gingen alle tests samen?
Hint 4


It all lasted for an hour, so the last candy lasted for 5 minutes. Het duurde allemaal een uur, dus het laatste snoepje duurde 5 minuten.
Answer


10, 15, 15, 15, 5

Hint 1


The price tag beneath the cupcakes shows you how much the whole pack costs. From that, you can figure out how much each individual cupcake cost. Het prijskaartje onder de cup cakes laat zien hoeveel het hele pakket kost. Daaruit kunt je berekenen hoeveel elke individuele cup cake kost.
Hint 2


Look at the first pack of cupcakes. They are the same, and 4 of them cost 12. So how much would only one cost? Kijk naar het eerste pak cup cakes. Ze zijn hetzelfde, en 4 van hen kosten 12. Dus hoeveel zou er maar één kosten?
Hint 3


It's 3! Now, if that cupcake costs 3, how much would a chocolate one cost, based on the next pack of three cupcakes? Het is 3! Als die cup cake nu 3 euro kost, hoeveel zou een chocolade cup cake dan kosten, gebaseerd op het volgende pakket van drie cup cakes?
Hint 4


Replace the cupcakes you already know the cost for with a number, and subtract this number from the sum. Vervang de cup cakes waarvan u de kosten al kent door een getal en trek dit getal af van de som.
Answers


Pink is 3, brown is 5, violet is 7, strawberry is 10 Roze is 3, bruin is 5, violet is 7, aardbei is 10

Hint 1


The price tag beneath the cupcakes shows you how much the whole pack costs. From that, you can figure out how much each individual cupcake cost. Het prijskaartje onder de cup cakes laat zien hoeveel het hele pakket kost. Daaruit kunt je berekenen hoeveel elke individuele cup cake kost.
Hint 2


Look at the first pack of cupcakes. They are the same, and 4 of them cost 12. So how much would only one cost? Kijk naar het eerste pak cup cakes. Ze zijn hetzelfde, en 4 van hen kosten 12. Dus hoeveel zou er maar één kosten?
Hint 3


It's 3! Now, if that cupcake costs 3, how much would a chocolate one cost, based on the next pack of three cupcakes? Het is 3! Als die cup cake nu 3 euro kost, hoeveel zou een chocolade cup cake dan kosten, gebaseerd op het volgende pakket van drie cup cakes?
Hint 4


Replace the cupcakes you already know the cost for with a number, and subtract this number from the sum. Vervang de cup cakes waarvan u de kosten al kent door een getal en trek dit getal af van de som.
Answers


Pink is 3, brown is 5, violet is 7, strawberry is 10 Roze is 3, bruin is 5, violet is 7, aardbei is 10

Hint 1


Compare the paw-prints. We are looking for two bears of certain sizes. Vergelijk de pootafdrukken. We zijn op zoek naar twee beren van bepaalde maten.
Hint 2


Find the second largest and the second smallest paw-print and follow it to the honey. Zoek de op een na grootste en de op een na kleinste pootafdruk en volg deze naar de honing.
Answer


Bee zero, bee lux

Hint 1


Compare the weight of the cupcakes to rate them from the heaviest to the lightest. Vergelijk het gewicht van de cup cakes om ze van de zwaarste tot de lichtste te beoordelen.
Hint 2


The easiest way is to first find which one is the heaviest. De eenvoudigste manier is om eerst uit te zoeken welke het zwaarst is.
Hint 3


You can make a comparison in different ways. Look at the cupcake with the cherry. It's heavier than the strawberry and the chocolate cupcake combined. And the strawberry is heavier than the violet cupcake, which means the cherry is definitely heavier than violet too. Use the same logic to rank the cupcakes. Je kunt op verschillende manieren een vergelijking maken. Kijk naar de cup cake met de kers. Het is zwaarder dan de aardbei en de chocolade cup cake gecombineerd. En de aardbei is zwaarder dan de paarse cup cake, dat betekent dat de kers zeker ook zwaarder is dan de paarse. Gebruik dezelfde logica om de cup cakes te rangschikken.
Answer


1-6-5-2-3-4

Hint 1


Compare the weight of the cupcakes to rate them from the heaviest to the lightest. Vergelijk het gewicht van de cup cakes om ze van de zwaarste tot de lichtste te beoordelen.
Hint 2


The easiest way is to first find which one is the heaviest. De eenvoudigste manier is om eerst uit te zoeken welke het zwaarst is.
Hint 3


You can make a comparison in different ways. Look at the cupcake with the cherry. It's heavier than the strawberry and the chocolate cupcake combined. And the strawberry is heavier than the violet cupcake, which means the cherry is definitely heavier than violet too. Use the same logic to rank the cupcakes. Je kunt op verschillende manieren een vergelijking maken. Kijk naar de cup cake met de kers. Het is zwaarder dan de aardbei en de chocolade cup cake gecombineerd. En de aardbei is zwaarder dan de paarse cup cake, dat betekent dat de kers zeker ook zwaarder is dan de paarse. Gebruik dezelfde logica om de cup cakes te rangschikken.
Answer


1-6-5-2-3-4

Hint 1


The clock shows you when the test started. So the time when the next candy started its test, the previous one finished it. De klok laat zien wanneer de test is begonnen. Dus de tijd dat het volgende snoepje met zijn test begon, maakte het vorige af.
Hint 2


That means the first candy only lasted 10 minutes. Dat betekent dat het eerste snoepje maar 10 minuten duurde.
Hint 3


The last candy is tricky. The test started at 55 min. But how long did all the tests combined go? Het laatste snoepje is lastig. De test begon op 55 minuten. Maar hoe lang gingen alle tests samen?
Hint 4


It all lasted for an hour, so the last candy lasted for 5 minutes. Het duurde allemaal een uur, dus het laatste snoepje duurde 5 minuten.
Answer


10, 15, 15, 15, 5

Hint 1


The clock shows you when the test started. So the time when the next candy started its test, the previous one finished it. De klok laat zien wanneer de test is begonnen. Dus de tijd dat het volgende snoepje met zijn test begon, maakte het vorige af.
Hint 2


That means the first candy only lasted 10 minutes. Dat betekent dat het eerste snoepje maar 10 minuten duurde.
Hint 3


The last candy is tricky. The test started at 55 min. But how long did all the tests combined go? Het laatste snoepje is lastig. De test begon op 55 minuten. Maar hoe lang gingen alle tests samen?
Hint 4


It all lasted for an hour, so the last candy lasted for 5 minutes. Het duurde allemaal een uur, dus het laatste snoepje duurde 5 minuten.
Answer


10, 15, 15, 15, 5

© 2019 NoxBox is een merknaam van Rena Beheer BV

Algemene Voorwaarden

NOXBOX on Social Media

Our Locations

Low Ham 35

5102 AA

Dongen

The Netherlands

EMAIL: 

STOCKISTS: